Dakloze arbeidsmigranten niet welkom bij de opvang, gemeente zoekt naar oplossing

pointer dakloze arbeidsmigranten
Al eerder organiseerde Pointer een bijeenkomst over arbeidsmigranten (Foto: Pointer).

Vorig jaar moesten zo’n 300 arbeidsmigranten in Tilburg op straat leven. Zij worden door gemeente geweerd bij de daklozenopvang, omdat ze niet voldoen aan landelijke eisen. Maar daar komt binnenkort verandering in.

De afgelopen maand heeft de pop-up redactie van Pointer (KRO-NCRV) samen met lokale journalisten onderzoek gedaan naar kwesties die spelen in de regio. Een van die kwesties is de problematiek rondom arbeidsmigranten in Tilburg. Er leven naar schatting zo’n 10.000 arbeidsmigranten in de stad. In de laatste live-uitzending van Pointer, stond de situatie van dakloze arbeidsmigranten in Tilburg centraal. Gemeenten hanteren nu de regel dat een arbeidsmigrant aantoonbaar vijf jaar in Nederland moet hebben gewoond en gewerkt, voordat zij recht hebben op opvang.

Carina Kruijsen, bestuurder bij daklozenopvang Traverse, legt uit dat zij deze groep mensen wel graag wil faciliteren, maar dat er landelijke afspraken zijn gemaakt waardoor zij niet toegelaten kunnen worden tot de reguliere opvang. “We hebben een hele opdracht binnen de gemeente om veel dakloze mensen te helpen”, vertelt Kruijsen. “Bij arbeidsmigranten moeten we nu ‘nee’ zeggen. Maar binnen de mogelijkheden die we hebben, zoeken wij wel ruimte op om mensen toch te helpen.”

Europese regelgeving

Wethouder Yusuf Çelik (Wonen, Wijken en Integratie) bevestigt dat de afspraken inderdaad van Den Haag komen, maar laat weten dat Tilburg als sociale stad extra stappen zet. “We doen bijvoorbeeld al jaren de winteropvang, iets wat landelijk niet geregeld is. We zien dat er anders heel veel mensen op straat belanden”, aldus Çelik.

De manier hoe Nederland op dit moment het opvangbeleid hanteert, gaat volgens onderzoeker Dion Kramer tegen de Europese regelgeving in. Hij legt uit dat EU-burgers recht hebben op verblijf en gelijke behandeling in Nederland, zeker als ze werk hebben. “Wanneer een EU-burger werkloos raakt, hebben ze in ieder geval een half jaar om hier te blijven en gelijk behandeld te worden”, zegt Kramer. Hij stelt vraagtekens bij de regels die arbeidsmigranten uitsluiten van opvang. “De landelijke afspraak dat arbeidsmigranten geen recht hebben op opvang, klopt niet.”

Nieuwe tool

Kramer wees op de ontwikkeling van een nieuwe tool, de checklist gelijke behandeling EU-burgers, die deze zomer geïntroduceerd wordt. Deze tool moet gemeentes helpen bij het beoordelen van de rechten van dakloze arbeidsmigranten. “Als deze tool wordt geïmplementeerd, zal dat voor veel dakloze EU-burgers een uitkomst zijn,” aldus Kramer.

LEES OOK:
366 arbeidsmigranten op grens met Riel
600 leegstaande woningen in Tilburg, gemeente pakt verloederde panden aan

Angela Weisz