Hoop vervlogen voor boomtelers: Geen uitbreiding in Oostflank

Foto: Omroep Tilburg

Jan Brenninkmeijer van Treeport, een belangenorganisatie voor boomkwekers in Oisterwijk en omgeving, reageert teleurgesteld op het besluit van de gemeente Oisterwijk om geen ruimte te bieden voor uitbreiding van de boomteelt bij de ontwikkeling van de Oostflank.

Deze week werd duidelijk dat gemeente Tilburg en Oisterwijk het eens waren over boomtelers in de plannen voor de Oostflank. Waar het op neerkomt, is dat boomkwekerijen in het gebied niet de ruimte krijgen om uit te breiden.

Hoop bleek ongegrond

“Het is echt teleurstellend”, begint Brenninkmeijer zijn reactie. Hij geeft aan dat, hoewel de woorden anders klinken, het voor de boomteelt op hetzelfde neerkomt: er zijn geen mogelijkheden om te groeien. Het toevoegen van het woord ‘minimaal’ aan de zin bood nog enige hoop, maar die hoop bleek ongegrond. “De boomkwekerijen streven niet naar een verdubbeling van hun productie; dat is niet aan de orde.”

Hij legt ook uit hoeveel landbouwgrond in het gebied voor boomteelt wordt gebruikt. “Van de 2800 hectare landbouwgrond is maar 450 hectare voor boomteelt. Dat is niet zo veel vergeleken met de rest.” Brenninkmeijer merkt ook op dat de boomteelt in de laatste tien jaar niet is gegroeid en dat dit ook niet werd verwacht. “Maar nu staat er duidelijk in het koersdocument dat ze eigenlijk niet willen dat het verder groeit. Dat vinden de boomtelers niet goed.”

Niet gelukkig

Het koersdocument is momenteel meer een visie is en nog niet juridisch bindend. “Er staan veel plannen in die nog moeten worden getoetst op haalbaarheid; bijvoorbeeld het aanleggen van 400 hectare natuur. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Maar de intentie om de boomteelt niet te laten groeien, is duidelijk en daar zijn we niet gelukkig mee.”

Betere participatie

Brenninkmeijer hoopt dat de belangen van boomtelers beter worden meegenomen in een later stadium van de planvorming. “We hebben de afgelopen maanden al de nodige correcties moeten doorvoeren in het koersdocument”, legt hij uit. “Er stonden fouten in, zoals foutief ingetekende beekdalen en incorrecte gebiedsoppervlaktes. Die fouten moesten rechtgezet worden.” Hij benadrukt dat zulke correcties essentieel zijn. “Als het niet mogelijk blijkt om zoveel natuur te realiseren als gepland, moeten we opnieuw naar onze ambities kijken.”

LEES OOK:
Tilburg en Oisterwijk bereiken akkoord over boomteelt in Oostflank, maar niet iedereen is blij
Tilburgse partijen lijnrecht tegenover elkaar: 5000 woningen of tevreden groene ondernemers?

Edita Saakian