Van 270 liter naar 120 liter: kleinere restafvalcontainer voor Hilvarenbeek

Bron: Gemeente Hilvarenbeek

Het restafval in de gemeente Hilvarenbeek wordt vanaf 1 april verzameld in een kleinere container van 120 liter. De afvalinzameling wordt aangepast, omdat de gemeente de hoeveelheid restafval wil verminderen.

Momenteel hebben alle inwoners in Hilvarenbeek een restafvalcontainer van 270 liter. Vanaf deze maand ontvangen ze een nieuwe, kleinere restafvalcontainer van 120 liter. De afvalinzameling wordt onder andere aangepast, omdat het contract met het bedrijf dat het afval ophaalt, afloopt. Het contract kon niet meer verlengd worden en daarom moest de gemeente iets anders gaan bedenken.

Daarnaast wordt het verwerken van restafval steeds duurder. Door het verminderen van de hoeveelheid restafval en het nog beter scheiden, blijven de kosten voor het verwerken van het restafval zo laag mogelijk. Daarnaast draagt dit ook bij aan de duurzaamheidsdoelen om op termijn CO2-neutraal te worden.

Duurzame toekomst

Het doel van de gemeente is om in 2025 75 kilo restafval per inwoner per jaar te hebben en in 2030 30 kilo. In 2022 was dit, volgens cijfers van het CBS, nog ongeveer honderd kilo. Wethouder Esther Langens vindt het belangrijk dat de gemeente bezig is met een duurzame toekomst. “Daarom hebben we in ons collegeprogramma opgenomen dat we de komende jaren verdere stappen zetten naar een circulaire economie.”

Dat kan bijvoorbeeld door een betere afvalscheiding. “Want hoe beter we dat doen, hoe meer grondstoffen we kunnen terugwinnen of recyclen en hoe minder restafval we overhouden. Deze stap draagt ook bij aan het betaalbaar houden van de afvalverwerking. Door samen te zorgen voor minder en beter gescheiden afval, dragen we allemaal een steentje bij aan een beter milieu en het beperken van de kosten.’’

Of de inwoners van Hilvarenbeek op de kleinere containers zitten te wachten, zie je in deze video.

Vanessa Spaanderman