Nieuwe ov-plannen stuiten op weerstand in Hilvarenbeek en Berkel-Enschot: ‘Onacceptabel’

ov-plannen
Bushalte Eikenboschweg in het dorp Berkel-Enschot | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Alle politieke partijen in Hilvarenbeek hebben hun bezorgdheid geuit over het ‘ontwerp programma van eisen openbaar vervoer Oost-Brabant’. In dit programma staat hoe het openbaar vervoer er de komende jaren uit moet gaan zien. Ook in Berkel-Enschot dringt de dorpsraad aan op serieus nemen van haar zorgen.

De toon van de brief is duidelijk. De nieuwe ov-plannen zouden een verslechtering van het openbaar vervoer in de regio betekenen. “Deze achteruitgang van het ov-aanbod is onacceptabel”, verklaarden de politici uit Hilvarenbeek. “Het behouden van directe buslijnen is van groot belang voor de bereikbaarheid van onze kernen en voor de verbindingen richting Zuidoost-Brabant en Eindhoven.”

Buslijn 143 en 142

Het is niet vreemd dat beide regio’s harde taal gebruikten in hun brieven naar de gemeente. Tilburg moet vóór 5 juli advies uitbrengen aan de Provincie over de plannen voor het openbaar vervoer.

Het grootste pijnpunt voor Hilvarenbeek is met name buslijn 143 van Hilvarenbeek naar Reusel, die volgens het programma alleen nog tijdens spitsuren zou rijden. Hierdoor zou Esbeek buiten de spits niet meer direct bereikbaar zijn per bus, maar afhankelijk worden van flexvervoer.

Naast de bezorgdheid over buslijn 143, maakt Hilvarenbeek zich ook druk over het feit dat de busbedrijven de mogelijkheid krijgen om de buslijn 142 naar Oirschot minder vaak te laten rijden buiten de drukke uren. Dit zou grote problemen kunnen veroorzaken voor mensen die afhankelijk zijn van de bus, vooral omdat flexibel vervoer geen optie is als je een ov-studentenkaart hebt.

Sneldiensten naar Eindhoven

“Studenten en mensen die dagelijks met het ov naar hun werk reizen, worden hierdoor extra belast”, benadrukten de partijen. “Een goed functionerend ov-netwerk is essentieel voor duurzame mobiliteit en het verminderen van autogebruik.” De politiek in Hilvarenbeek dringt ook aan op een sterke verbinding met Brainport Eindhoven en uitbreiding van sneldiensten om de regio Hart van Brabant te verbinden.

Tekortkomingen in ov-aansluitingen

In een aparte reactie heeft de Dorpsraad van Berkel-Enschot ook bezorgdheid geuit bij de provincie Brabant en het gemeentebestuur van Tilburg. Met een snelgroeiende bevolking van bijna 14.000 inwoners, waarvan velen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, staat Berkel-Enschot voor grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid.

“Recente en geplande uitbreidingen zoals Koningsoord en de Akkers hebben nog steeds tekortkomingen in ov-aansluitingen”, merkte de dorpsraad op. “De voorgestelde wijzigingen aan buslijn 9 bieden een unieke kans om deze problemen aan te pakken en de bereikbaarheid van onze gemeente te verbeteren.”

Toegankelijk ov-netwerk

De dorpsraad benadrukte de noodzaak van een toegankelijk ov-netwerk als alternatief voor autovervoer, vooral gezien het hoge percentage tweeverdieners en ouderen in Berkel-Enschot. “We roepen dringend op tot concrete verbeteringen in de ov-concessie Oost-Brabant, met speciale aandacht voor de behoeften van onze snelgroeiende gemeenschap,” concludeerde de dorpsraad.

LEES OOK:
Nieuwe wijken zonder bushaltes: Berkel-Enschot in de knel
Jetty en haar medebewoners willen een bushalte bij Ons Koningsoord

Edita Saakian