Hilvarenbeek in verzet: Strijd tegen pesticiden in de bloembollenteelt

Mieke Hendrikx-Blankers, oud-voorzitter van Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek en Werner Hermans, raadslid van HOI Werkt,
willen op gemeentelijk niveau iets doen tegen het gebruik van pesticiden. Het liefst zien ze een verbod op deze middelen.

Nederland is de grootste exporteur van bloembollen ter wereld, met een omvang dat is gegroeid van 1,1 duizend hectare in 1980 tot ruim 6 duizend hectare nu. Deze intensieve teelt, oorspronkelijk beperkt tot traditionele bollenstreken, breidt zich nu uit naar andere delen van het land, waaronder het zuiden. In onze gemeente zien stoppende boeren kansen om hun percelen te verpachten aan lelie- en pioenrozentelers, wat meer inkomsten genereert dan bijvoorbeeld de maïsopbrengst.

Giftige stoffen

Maar juist deze teelt brengt ook ongewenste effecten met zich mee. “Lelies zijn heel gevoelig voor ziekten en plagen, wat leidt tot het veelvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, soms wel twee keer per week,” zegt Mieke Hendrikx-Blankers, oud-voorzitter van Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek. Dit intensieve gebruik resulteert in hoge concentraties van giftige stoffen in de bodem en lucht.

In verschillende regio’s van Nederland, zoals Noord-Holland en Drenthe, zijn hoge concentraties pesticiden gevonden in tuinen. Volgens Mieke is dat ook het geval in haar tuin, in de gemeente Hilvarenbeek. “Ondanks pogingen om spuitvrije zones in te stellen, blijft het gebruik van deze middelen een punt van zorg,” aldus Hendrikx-Blankers.

Tristan Kans