Gemeente Tilburg doet mee aan dak- en thuislozentelling

Daklozen mindlabs
Foto: Kansfonds.

De gemeente wil een beter beleid voor dak- en thuislozen. Om deze verbetering waar te maken, doet ze mee aan een dak- en thuislozentelling vanuit Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. De telling gaat via de ETHOS techniek, dit staat voor ‘European Typology of Homelessness and Housing Exlcusion’.

De ETHOS techniek is een stuk nauwkeuriger dan bijvoorbeeld cijfers van het CBS. De doelgroep komt in beeld door middel van vragenlijsten. Dat klinkt misschien gek, gezien de meeste dak- en thuislozen helemaal geen toegang hebben tot het internet of een vragenlijst. Daarom wordt de hulp van 377 organisaties ingeschakeld om dit mogelijk te maken, waaronder de politie, scholen en buurthuizen.

Dit zijn organisaties die in nauw contact staan met de doelgroep. Per persoon die in de doelgroep valt, vult zo’n organisatie dan een vragenlijst in. De methode bestaat al sinds 2006 en is ontwikkeld door een professor aan de Katholieke Universiteit Leuven. De dak- en thuislozentelling is in België al erg effectief geweest.

Doelgroep

De begrippen dakloos en thuisloos worden ook iets breder getrokken tijdens de telling. Het gaat niet alleen om het klassieke beeld, maar ook om mensen die uitstromen uit een instelling, mensen in niet-conventionele woonplekken, mensen die tijdelijk verblijven bij familie of vrienden en mensen met een dreigende huisuitzetting. Door al die groepen er ook bij te betrekken heb je een veel breder en realistischer beeld.

Groot project

De telling gebeurt op één dag, maar de voorbereidingen zijn lang geleden al begonnen. Hogeschool Utrecht is sinds oktober bezig met voorbereidingen. Zo dacht ze bijvoorbeeld na over welke organisaties mee moeten doen voor een accurate telling. Het uiteindelijke rapport komt ook pas in oktober uit.

De financiering wordt gedaan vanuit het Kansenfonds, maar ook de gemeente draagt een klein deel van de kosten. Zij moet iemand parttime inzetten als regionaal coördinator. Niet alleen Tilburg heeft zich aangemeld, in totaal doen er 55 gemeentes mee. De methode valt nu al in smaak, andere gemeentes hebben al interesses voor de volgende ronde getoond. Nieuwe regio’s kunnen zich voor 1 juni aanmelden voor de nieuwe tellingen.

LEES OOK:
Marcel (22) werd dakloos in Tilburg: ‘Mijn zus zette me op straat’

Isa Hamerlinck