Vacature Leden Programmabeleid Bepalend Orgaan

Omroep Tilburg is op zoek naar twee gedreven en enthousiaste leden voor haar Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Het belang van onze lokale omroep

Lokale publieke media vervullen belangrijke maatschappelijke en democratische functies in gemeenten. Ze verzorgen allereerst lokaal toegankelijk en betrouwbaar nieuws en ander media-aan bod. Daarnaast vervullen zij een waakhondfunctie en zorgen ze voor duiding ten aanzien van de lokale politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. Per gemeente kan één lokale publieke media-instelling worden aangewezen, met een aanwijzingsperiode van vijf jaar. Binnen Tilburg is Omroep Tilburg dat sinds 2004. In november vorig jaar heeft de gemeente Tilburg de aanwijsprocedure vastgesteld voor een nieuwe uitzendlicentie vanaf 15 februari 2025.

Wat is en doet ons PBO?
Het PBO heeft tot taak het programmabeleid van onze lokale omroep vast te stellen, zoals bedoeld in de Mediawet 2008 (artikel 2.61, lid C). Het PBO vervult een belangrijke rol in het samenspel tussen omroep, gemeente Tilburg en – indirect – het Commissariaat van de Media en telt een voorzitter en maximaal zeven leden die verschillende stromingen vertegenwoordigen. De komende jaren werkt Omroep Tilburg aan haar verdere professionalisering en dat vraagt om een PBO dat meegroeit. Meer over het PBO en de verschillende stromingen is terug te vinden op onze website https://www.omroeptilburg.nl/pbo/.

 Etnische en/of Culturele Minderheden in de meest brede zin;

We verwachten dat u meepraat over het algemene programmabeleid van Omroep Tilburg. Dat vereist bovengemiddelde belangstelling in de actualiteit en enige kennis van mediazaken. Dat geldt uiteraard ook voor de stroming die u graag vertegenwoordigt. We gaan ervan uit dat u hoofd- van bijzaken kunt onderscheiden, over enig relativeringsvermogen beschikt en gevoel voor humor heeft. Verder bent u in staat om uw eigen belang en/of persoonlijke mening ondergeschikt te maken aan het algemeen maatschappelijk belang. Wij zoeken personen die weten wat er speelt in de diverse lagen van de Tilburgse samenleving en zich daarin kunnen inleven.

U volgt nadrukkelijk de ontwikkelingen in medialand (online, socials, radio, tv, podcast). Bestuurlijke ervaring als lid van een adviesorgaan is een pre. Dit kan ervaring zijn als vrijwilliger en/of beroepsmatig. Gezien de huidige samenstelling van het PBO geniet een vrouw, bij gelijke geschiktheid, onze voorkeur. U woont in de gemeente Tilburg.

Het lidmaatschap van het PBO is een onbezoldigde functie. Het is voor u mogelijk om tenminste zes keer per jaar relevante bijeenkomsten bij te wonen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met Nicolaas Veltman, voorzitter PBO, email: nvel@outlook.com.

Bij interesse ontvangen wij uw sollicitatiebrief graag met motivatie, uw stroming en uw CV ter attentie van Ron Schuurkes directeur Omroep Tilburg, email: ron@omroeptilburg.nl