Vier stembureaus in Tilburg misten stemmen maar de meeste zijn weer gevonden

Een stembureau in Tilburg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 (foto: Omroep Tilburg)

Vier van de negen stembureaus waar een hertelling nodig was, lag in Tilburg. De Kamercommissie sprak van ‘onverklaarbare verschillen’. 75 stemmen waren niet herleidbaar. Na de hertelling waren het er nog vier. Ineke Couwenberg van het CDA Tilburg wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Daarom stelde ze maandagavond vragen tijdens het tweewekelijkse vragenhalfuurtje. “We kwamen met Tilburg behoorlijk in het nieuws, maar eigenlijk op een manier hoe we dit niet willen. In de stad waren 75 stemmen niet te herleiden, waardoor we moesten gaan hertellen. Dat bracht ons tot een aantal vragen.”

Beantwoording
De burgemeester nam het woord bij het beantwoorden van de vragen. “Laat ik vooropstellen dat in veel meer gemeenten en veel meer stembureaus uiteindelijk verschillen blijken te zijn. Dit kwam naar voren tijdens het opmaken van het proces verbaal”, vertelt Weterings. Stembureaus moeten de verschillen kunnen verklaren. De reden dat het bij stembureaus mis is gegaan, is verschillend. Bij één stembureau is het aantal stemmen verkeerd doorgegeven. Dit ging bijvoorbeeld mis door het verkeerd invullen van uitslagformulieren. “In dit concrete geval: iemand heeft 22 stemmen geteld en dat wordt gezegd. Vervolgens wordt er een 2 opgeschreven. En geen tweede 2”, legt de burgemeester uit tegenover de NOS.  

De norm van het aantal onverklaarbare verschillen is aangescherpt van twintig naar vijftien. “In Tilburg zijn niet op alle stembureaus afwijkingen geconstateerd. Als je de norm niet gehaald hebt, die de kiesraad gesteld heeft, word je geacht een hertellingstraject uit te voeren. Ik denk dat de kiesraad met ervaringen van de afgelopen keer, mogelijk met verbeteringen komt waar we op moeten letten in de toekomst.”

Stemmen tellen
Op de verkiezingsdag zelf worden de stemmen per partij geteld. Waar gemeenten dit jaar de vrijheid in kregen, zijn de stemmen per kandidaat. Deze mochten een dag later geteld worden. Alle stemmen werden vervoerd naar het T-kwadraat, waar alles geteld is.

Luna Kaleas