Bijna 500 woningeigenaren in Tilburg mogen huis laten verduurzamen

Foto: gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg ontvangt bijna elf miljoen euro van het Rijk. Het geld komt vanuit het Volkshuisvestingsfonds en is bedoeld om Tilburg- Noord op te knappen. De wijken Stokhasselt en Heikant worden verbeterd en duurzamer gemaakt.

Tilburg Noord is een wijk waar een groter deel van de inwoners moeite hebben met rond komen. Energiearmoede is er een groot probleem, omdat woningen slecht geïsoleerd zijn. Geld om dit te verbeteren, is er alleen niet. “Met de subsidieverbeteren we delen van de wijken Stokhasselt en Heikant. Daarmee dragen we bij aan onze gemeentelijke ambities op het gebied van wonen, leefbaarheid, klimaat én energie”, vertelt wethouder Yusuf Çelik.“Hierdoor helpen we inwoners met een kleine portemonnee te besparen op hun energiekosten.” Er zijn 466 woningeigenaren die de mogelijkheid aangeboden krijgen om hun woning te verduurzamen.  

Samen met inwoners wordt gekeken naar wat er verder opgeknapt moet worden in de wijk. Denk hierbij aan openbare ruimtes en investeren in maatschappelijke voorzieningen, zoals een ontmoetingsplaats voor jongeren. Ook wordt er een proef opgesteld. Twee bestaande bouwblokken worden anders ingedeeld, zodat er meer mensen kunnen wonen. Zo ontstaat er een mix aan appartementen en huizen. Daardoor is er meer ruimte voor bewoners om door te stromen naar een andere woning binnen de wijk.

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
De wijk is onderdeel van het ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’, een samenwerking tussen gemeenten en lokale partners. Ook ondernemers helpen bij het programma om mensen weer aan het werk te krijgen. Verschillende plekken waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat, zijn onderdeel van dit programma, waaronder dus Tilburg Noord.  

Het geld uit het programma kan voor verschillende dingen gebruikt worden. Er kunnen nieuwe woningen gebouwd worden, bestaande huizen worden gerenoveerd en verduurzaamd en vastgoed wordt omgebouwd tot een plek om te wonen. In Tilburg Noord wordt het geld gebruikt om bestaande huizen te verduurzamen.

Luna Kaleas