Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Tilburgse bouwprojecten lopen misschien maanden vertraging op

Nieuwe wijk Smariuskade (foto: gemeente Tilburg)

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat drie bouwprojecten mogelijk vertraging oplopen door een uitspraak van de Raad van State. Er moet per project gekeken worden naar de stikstofuitstoot. Het gaat om twee projecten in Tilburg en één in Berkel-Enschot.

Op 2 november 2022 ging de bouwvrijstelling van tafel. Per project moet worden gekeken of er te veel stikstof wordt uitgestoten. De gemeente heeft dat bij bijna dertig projecten laten doen. Twee daarvan lopen hierdoor misschien vertraging op.

Grote projecten
Het gaat om de projecten Smariuskade en Spinaker. Hier worden in totaal bijna duizend huizen gebouwd. Voor deze projecten worden de komende tijd extra onderzoeken uitgevoerd. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit ook daadwerkelijk voor vertraging gaat zorgen.

Waar wel zeker vertraging wordt opgelopen, is in Berkel-Enschot. Het project ‘Voorhof’ ligt dichtbij een natuurgebied. Daarom moet de uitstoot van de bouw worden gecompenseerd. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Omdat het project al aardig in ontwikkeling is, wordt gerekend op een vertraging van 2 á drie maanden.

Geen vertraging
Voor de overige 25 bouwprojecten levert de uitspraak van de Raad van State geen vertraging op. Dit kan een aantal redenen hebben. Soms heeft de uitstoot geen invloed op een Natura2000 gebied, maar het kan ook zo zijn dat het project nog in de beginfase zit. Dan levert de uitspraak ook geen vertraging op.

LEES OOK:
Nieuwe wijk in Tilburg: in 2023 start de bouw van 720 huizen

Pieter Soethout