Tilburg zet in op verbeterde toegankelijkheid voor alle inwoners

Foto: Omroep Tilburg

Tilburg werkt hard aan een betere toegankelijkheid voor al haar inwoners. Dit is ingegeven door een wens van de PvdA Tilburg tijdens de begrotingsbehandeling in november 2023. De gemeente heeft sindsdien stappen ondernomen om zowel de digitale toegankelijkheid van gemeentelijke websites als de inrichting van straten en gebouwen te verbeteren.

In samenwerking met Toegankelijk Tilburg onderzoekt de gemeente waarom er, ondanks eerdere inspanningen, nog steeds onvoldoende aandacht is voor toegankelijkheid bij de inrichting van de openbare ruimte. Dit onderzoek, dat in juli wordt afgerond, moet helpen om processen te verbeteren en Tilburg voor iedereen bereikbaar te maken.

Onderzoek

Dit onderzoek moet inzicht bieden in hoe toegankelijkheid beter kan bij toekomstige projecten. Gemeente Tilburg wil ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Tilburg. Mensen die dagelijks moeilijkheden ervaren op straat of internet, nauw betrekken bij nieuwe ruimtelijke en digitale projecten in de stad. Daarom wordt de participatie van Toegankelijk Tilburg opgenomen in de werkprocessen van beleid en uitvoering. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden om te kijken hoe dit in de praktijk werkt.

Toegankelijkheid is essentieel voor mensen met een beperking om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. Francis Meulendijks van Toegankelijk Tilburg benadrukt: “Ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander aangeven welke aanpassingen en voorzieningen cruciaal zijn.” Bijvoorbeeld, bij het ontwerp van een toegankelijk toilet moet er naast de toiletpot voldoende ruimte zijn om met een rolstoel te manoeuvreren. Dit inzicht helpt voorkomen dat de toiletpot verkeerd wordt geplaatst, waardoor de toegankelijkheid wordt beperkt. Ervaringsdeskundigen kunnen zo bijdragen aan beter toegankelijke ruimtelijke en digitale projecten door hun ervaringskennis te delen en uit te leggen waarom bepaalde richtlijnen belangrijk zijn.

Het nieuwe actieplan van de gemeente Tilburg richt zich zowel op digitale als fysieke toegankelijkheid. Het omvat belangrijke onderdelen zoals loopagenda’s, bushaltes, inclusieve speelplekken, openbare toiletten en gemeentelijke gebouwen. Meulendijks benadrukt: “Met het actieplan komt er (nog) meer aandacht voor (het belang van) toegankelijkheid.” Toegankelijk Tilburg waardeert de intensieve samenwerking met de gemeente en hoopt dat deze samenwerking zich uitbreidt naar andere thema’s. Hierdoor kan Tilburg nog toegankelijker worden voor iedereen.

Fysieke toegankelijkheid

De fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen, bushaltes, openbare toiletten en inclusieve speelplekken voldoen nog niet aan de minimale eisen voor mindervaliden. Daar komt met het nieuwe actieplan verandering in. Hiermee geeft het college gehoor aan de ambitie van de PvdA Tilburg om publieke voorzieningen in de stad toegankelijk te maken voor alle Tilburgers.

De verbeteringen richten zich niet alleen op de inrichting van de publieke ruimte, zoals trottoirs en gebouwen, maar ook op begrijpelijk taalgebruik en een gebruiksvriendelijke inrichting van websites en teksten op formulieren van de gemeente. Instellingen die hun websites willen of moeten aanpassen, kunnen rekenen op financiële steun. Dit via een subsidieregeling die is uitgewerkt om dit te faciliteren.

LEES OOK:
Verschillende sectoren slaan handen ineen: ‘Geen hogere btw’

Tristan Kans