Meerdere boeren in Oisterwijk stoppen ermee: 120.000 dieren minder

Herdenkingsprotest
Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

De veehouderijsector in de gemeente Oisterwijk heeft de afgelopen jaren een flinke daling in het aantal dieren gezien. Zo’n vijftien boeren maakten gebruik van een regeling en stopten met hun bedrijf. In totaal betekent dit dat er zo’n 120.000 dieren minder zijn.

Het aantal dieren nam tussen 2009 en 2024 met twaalf procent af en dat heeft verschillende voordelen voor de leefomgeving. De afname heeft geleid tot een vermindering van de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof.

Uitstoot

Dit heeft een positief effect op kwetsbare natuurgebieden en het woon- en leefklimaat in de omgeving van deze veehouderijen. Daarnaast draagt de daling bij aan de versterking van de omgevingskwaliteit en het terugdringen van verstening in het buitengebied.

In de afgelopen jaren stopten verschillende boeren in de gemeente Oisterwijk ermee. Naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort. Momenteel hebben zeven veehouderijen aanvragen ingediend om deel te nemen aan de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (Lbv).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal deze aanvragen de komende tijd beoordelen. Na een eventuele positieve beschikking is het aan de veehouders om te besluiten of ze willen deelnemen. Als zij besluiten deel te nemen, is het de taak van de gemeente Oisterwijk om een passende vervolgfunctie te geven aan de veehouderij.

Ontwikkelingen

Deze ontwikkelingen in de veehouderijsector zijn belangrijk voor de gemeente Oisterwijk. Ze dragen bij aan een betere leefomgeving voor zowel de inwoners als de natuur. Door de verdere afname van dieren en de daarmee gepaard gaande emissies, verbetert de luchtkwaliteit en wordt de omgeving leefbaarder voor de gemeenschap.

De verwachting is dat deze positieve trend zich in de komende jaren zal voortzetten. Dit uiteindelijk met verdere dalingen in het aantal dieren en emissies, en de herbestemming van beëindigde veehouderijlocaties naar meer geschikte functies.

LEES OOK:
Jolijn (31) is boerin en heeft steun van de provincie nodig

Tristan Kans