Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Stadsstrand Tilburg mag toch open, gemeente verliest rechtszaak

Foto: Collin Beijk

Stadsstrand Beachy aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg gaat toch open. De rechter heeft de gemeente in het kort geding flink op de vingers getikt. Er had beter naar de ondernemers geluisterd moeten worden voordat de vergunning werd ingetrokken.

“Het waren twee heftige turbulente weken. Stress, slapeloze nachten en een constant gevoel van onmacht. Het is dan ook een enorme opluchting”, laat Tim Frenken van Beachy weten. Het stadsstrand heeft het kort geding van de gemeente gewonnen. Eind vorig jaar werd door buurtbewoners bezwaar gemaakt tegen verleende vergunningen. De gemeente besloot 22 juni plotseling dat het stadsstrand dicht bleef.

Niet gereageerd
De rechter tikte de gemeente Tilburg flink op de vingers omdat er geen reactie is gekomen op de ingediende plannen van Beachy voor deze zomer. Het stadsstrand had vanwege de overlast vorig jaar aangegeven nog maar 650 bezoekers te willen toelaten op het terrein. Daarnaast zou de muziek niet versterkt worden buiten, meezingen met de silent disco wilden ze tegengaan en het zou niet later gemaakt worden dan elf uur ’s avonds.

De voorgenomen maatregelen van Beachy om de overlast te beperken zijn voldoende volgens de rechtbank. Het terrein moet alleen wel een uurtje eerder dicht dan ze zelf voorstelden: “Een rustige woonomgeving moet serieus genomen worden. De voorzieningenrechter meent echter dat met deze belangen voldoende rekening wordt gehouden als de openstelling van het stadsstrand wordt beperkt tot 22:00 uur.”

Klachten
Vorig jaar werden de geluidsnormen twee keer overschreden, maar juist met de genomen maatregelen moet herhaling voorkomen worden volgens de rechter. Beachy liet zelfs onderzoek doen naar de hoeveelheid geluid die er gemaakt wordt tijdens de verschillende activiteiten en hoe die zo te beperken dat er geen overlast veroorzaakt wordt. Al klaagden omwonenden ook over parkeeroverlast, vandalisme en wildplassen.

Na die klachten vond een onafhankelijke bezwarencommissie dat Beachy geen vergunning had mogen krijgen. Het stadsbestuur volgde dat advies, ten onrechte blijkt nu. In het vonnis werd opgemerkt dat juist de gemeente actief had meegewerkt aan de komst van het strand, inclusief een vergunning voor vijf jaar. Op basis daarvan zijn er forse investeringen gedaan en werd personeel aangenomen. Volgens de rechter heeft de gemeente de vergunning veel te snel ingetrokken.

Goede hoop
Fantas­tisch nieuws, niet alleen voor ons, maar ook vooral voor de honderd man personeel, betrokken partijen en alle bezoekers”, schrijft Tim Frenken. “De uitspraak van de rechter geeft ons bovendien goede hoop dat de gemeente mee wil werken om Beachy de komende jaren mogelijk te maken.” Er wordt goed gekeken hoe de vergunningen door de gemeente nu wél helemaal in orde gemaakt kunnen worden voor het stadsstrand.

Waar ze bij Beachy wel van balen is de communicatie met diezelfde gemeente. In februari werd al contact gezocht, maar er werd niet geantwoord op het ingediende plan. Ook toen er brandbrief werd verstuurd, bleef het stil vanuit het stadsbestuur.

Pech
Het zat Beachy toch al niet mee. Vorig jaar werden ze slachtoffer van vandalisme en werd de hele zaak kort en klein geslagen. Ze liepen stormschade op en dan was er nog de lange sluiting van de horeca door de coronacrisis. Toch willen ze bij het Tilburgse stadsstrand vooral vooruit kijken. “Het waren enorme spannende tijden, maar voor nu: zand erover!”

Beachy wil zo snel mogelijk open en heeft al enkele evenementen op de planning staan. Al moet daar wel hard voor doorgewerkt worden, want er was al veel opgeruimd vanwege het intrekken van de vergunning. Toch verwachten ze bij Beachy over anderhalve week tot twee weken weer helemaal open te zijn.

Collin Beijk