Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Sociaal Meldpunt: ‘Heel weinig klachten over Tilburgse zorg’

Beeld: Sociaal Meldpunt Tilburg.

Het was een rustig jaar voor het Sociaal Meldpunt Tilburg; ze kregen dit jaar in totaal maar tien klachten binnen. Dat klinkt heel goed, maar het is volgens het meldpunt eerder reden tot zorg en verbazing. ‘We kunnen ons niet voorstellen dat het allemaal zo goed gaat. Ik zie al binnen mijn eigen netwerk dat dit niet zo is.’

Tilburgers kunnen bij het meldpunt terecht voor klachten over de zorg die ze krijgen. Dat kan thuiszorg zijn, dagbesteding of medische ondersteuning. “Mensen doen bij ons meldingen als ze zich niet gehoord voelen. Ook professionals laten zich bij ons uit als ze bepaalde zorg nodig hebben voor hun cliënten, maar het niet kunnen krijgen”, vertelt Gabie Conradi, projectleider bij het meldpunt.

“Wij zijn niet alleen maar een klaagmuur. Wij zorgen dat die signalen uiteindelijk besproken worden in de gemeenteraad.”

In 2020, het jaar dat het meldpunt werd opgericht, stroomden de klachten binnen. “Toen kregen we in een jaar 145 klachten. In 2021 waren dat er ongeveer 74″, legt Conradi uit. En die meldingen zijn belangrijk. “Even plat gezegd: de gemeente koopt zorg in voor haar inwoners en wat iedereen wil, is dat die zorg zo goed mogelijk aansluit bij de inwoners.”

Dan komen die meldingen en klachten van pas. Het meldpunt heeft namelijk korte lijnen met de gemeenteraad. “Via onze signalen heeft de gemeente een beter beeld van wat er nodig is qua zorg en dat begint met melden. Wij zijn niet alleen maar een klaagmuur. Wij zorgen via de Sociale Raad dat die signalen uiteindelijk besproken worden in de Tilburgse gemeenteraad”, vervolgt Gaby.

“De hele reden van de inzet van dit meldpunt, is dat mensen iets niet tegen hun eigen hulpverlener hoeven te zeggen.”

Met weinig meldingen gaat dat lastig. Dit jaar heeft het meldpunt nog geen tien daarvan binnen gekregen. “We kunnen ons niet voorstellen dat het allemaal zo goed gaat. Dat hopen we natuurlijk wel, maar eerlijk gezegd zie ik al binnen mijn eigen netwerk dat dit beeld niet klopt.”

Het meldpunt heeft kort in een overgangsfase gezeten en ook leek het er even op dat ze werden opgeheven. Dat laatste klopt niet, maar dit alles zorgde er volgens Gabie voor dat Tilburgers niet wisten waar ze heen konden met hun klachten. “Als je afhankelijk bent van ondersteuning door een zorgorganisatie en de gemeente dan kan het spannend zijn om je mening te uiten. De hele reden van de inzet van dit meldpunt, is nu juist dat mensen iets niet tegen hun eigen hulpverlener hoeven te zeggen.”

“Je kunt geen dingen verbeteren als je niet weet wat er fout gaat.”

Een andere reden voor de afname van het aantal meldingen, is volgens Gabie dat mensen denken dat het toch geen zin heeft. Maar volgens haar zijn er wel degelijk voorbeelden van verbeteringen dankzij die meldingen: “Een voorbeeld is Toegang Tilburg. Wij kregen veel klachten binnen over het feit dat mensen te lang moesten wachten op hulp. Dat is in de gemeenteraad besproken en meteen werk van gemaakt.”

Ook één op één kan het meldpunt iets doen. “Wij werden bijvoorbeeld gebeld door iemand die al een tijd op zoek was naar extra zorg, maar dat maar niet kon vinden. Wij konden, via een minder gebruikelijke route, er toch voor zorgen dat de client de hulp kreeg die ze nodig had. Dat is wat we willen bereiken, maar je kunt geen dingen verbeteren als je niet weet wat er fout gaat.”

Edita Saakian