Hoe ziet het Tilburg van de toekomst eruit?

Rijk nodigt Tilburgers uit voor bijeenkomst over Nationale Omgevingsvisie

Met een schets van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) laat het Rijk een kijk zien op de inrichting van ons land. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert inwoners nu dus over deze kijk. Ook biedt het ministerie hen de kans om vragen te stellen; en tevens de kans om een zienswijze te geven. Hiervoor houdt het ministerie bijeenkomsten in alle provincies. Op dinsdag 27 augustus vindt dan ook een bijeenkomst plaats bij EVE in Tilburg.

Kwesties die spelen

In wat voor stad willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een grote, bruisende stad voor zich; de ander wil liever een zo groen mogelijke omgeving om in te leven. We hebben in ons land dus te maken met belangrijke kwesties. Zoals: hoe verhouden de ontwikkelingen binnen de landbouw en de logistiek zich tot milieu en natuur? Waar is ruimte voor duurzame energie, zoals windmolens en zonnepanelen? En hoe houden we regio’s bereikbaar?

De stad en het platteland

We moeten in ons land goed nadenken hoe we de omgeving waarin we leven inrichten. Want we leven toch met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2. De kwesties uit de schets van de visie spelen dus ook in onze provincie. Denk aan onze steden. Daar gaat economische groei samen met een grote vraag naar meer en betaalbare woningen én een betere bereikbaarheid. En waar tegelijk ook duurzaamheid en verandering van het klimaat vragen om ruimte. Of denk aan de gebieden in Brabant met intensieve veehouderij die versneld een vernieuwing doormaken. Waardevolle natuur lijdt immers onder de uitstoot van ammoniak.

Ministerie nodigt Tilburgers uit voor een bijeenkomst over de Nationale Omgevingsvisie - foto van rivierenlandschap

Proef bij Goirle

Bij de inrichting van Brabant houdt men voortaan dus gezamenlijk en op een slimme manier rekening met allerlei belangen. De ontwikkeling van het gebied Fokmast – Regte Heide is daar een goed voorbeeld van. Dit ligt bij Goirle. In dit gebied vind je zowel natuur, recreatie als bedrijven; allemaal met hun eigen wensen en belangen. Daarbij gaat het onder andere over de uitbreiding van een installatie voor het sorteren van puin en een werf van de gemeente. Over verplaatsing van een manege. Of over de aanleg van recreatieve routes voor fietsers en wandelaars, en ruimte maken voor water en natuur. Maar niet in de laatste plaats ook over het verbeteren van de veiligheid in het verkeer.

Samenwerken

Jarenlang gebeurde er weinig en leek dit gebied op slot te zitten. Totdat de overheden het in 2017 samen aanwezen als proef voor de Omgevingswet in ons land. Initiatiefnemers, gemeente, provincie, waterschappen en Brabant Water werkten toen samen om oplossingen te vinden. Dat deden ze met hulp van het ministerie van BZK. Doordat allerlei overheden inmiddels optreden als één overheid is de ontwikkeling van het gebied nu weer op gang gekomen. Want ze kijken daarbij dus naar alle belangen in samenhang.

Bijeenkomst

De Nationale Omgevingsvisie helpt nu dus provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Om zo met uitdagingen aan de slag te gaan. Brabanders kunnen op 27 augustus tussen 19:00 uur en 21:00 uur meer te weten komen over de schets van de visie. Maar dus ook vragen stellen en ter plekke hun zienswijze geven. Aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst vindt plaats bij EVE in Tilburg. Deze locatie bevindt zich in de spoorzone, naast het station van Tilburg.

Kees-Luc Simons