Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Tilburg wijkt niet af van de norm: tè veel overgewicht

Bron: Pexels

Uit cijfers van de Gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat de helft van de volwassenen in Noord-Brabant overgewicht heeft. Dat is in Tilburg niet anders. Daarom adviseert de GGD de gemeenten om in te zetten op overgewicht in alle leeftijdsgroepen.

Dit kunnen gemeenten doen door meer mogelijkheden tot beweging in de stad te creëren. Het is belangrijk om te weten of de inwoners dit al vinden of waar dit kan worden verbeterd. Door de coronacrisis bewegen veel mensen in en rondom huis. De omgevingswet, die op 1 juli 2022 ingaat, geeft de mogelijkheid om dit aan te pakken. De wet zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om bepaalde projecten uit te voeren, zoals het verbeteren van de bewegingsmogelijkheden in een bepaalde wijk.

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat er extra aandacht moet zijn voor inwoners met een hoger gezondheidsrisico. Volwassenen met een lagere opleiding, lager inkomen of niet-westerse migratieachtergrond zijn over het algemeen minder gezond dan de rest van de inwoners.

Ook onder ouderen

Ook onder ouderen liggen de cijfers, met het oog op de coronacrisis, zorgwekkend hoog. Op de IC liggen namelijk al sinds het begin van de coronacrisis veel mensen met overgewicht. Van de inwoners van Noord-Brabant tussen de 65 en 74 hebben drie op de vijf mensen overgewicht. Dit is de afgelopen jaren niet gegroeid, maar ook niet minder geworden.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 51% procent van de volwassenen overgewicht heeft. Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van heel Nederland. Rolph Dols, wethouder van zorg, welzijn en gezondheid in Tilburg, heeft in 2020 een rapport uitgebracht, genaamd ‘Positieve Gezondheid 2020-2023’. Hierin staan onder andere aandachtspunten op het gebied van mentale gezondheid, diabetes en het ontwikkelen van speeltuinen die uitnodigen tot bewegen.

Dit nieuwe beleid wil meer overgewicht voorkomen en de veerkracht van de Tilbugers versterken door een betere mentale en fysieke gezondheid. Tilburgers moeten zich niet alleen gezond voelen, maar ook verbonden met elkaar en hun omgeving.

Pieter Soethout