Museumkwartier moet gaan bruisen

TILBURG – Na de Piushaven de Spoorzone is het volgens de gemeente tijd voor een derde bruisend gebied in Tilburg: het Museumkwartier. Afgelopen vrijdag presenteerde de gemeente de ontwerp-gebiedsagenda waarin de ambities staan voor de toekomst van het Museumkwartier.

De gemeente heeft in de ontwerp-gebiedsagenda plannen opgesteld voor herinrichting van de openbare ruimte en nieuwe invulling van het Drögecomplex. Ook wordt er gesproken over uitbreiding van het TextielMuseum, dat eerder zelf al de ambitie uitsprak om te groeien. Het museum wil een breder publiek betrekken bij haar activiteiten en de openbare ruimte rondom het museumcomplex meer openstellen voor de wijk.

Directeur van het TextielMuseum, Errol van de Werdt, zou het Drögecomplex graag overnemen. “Ons plan voor het Drögepand laat zien hoe we niet alleen de historie van Tilburg als textielstad behouden, maar het verborgen erfgoed ook nieuw leven inblazen door hier invulling te geven aan urgente thema’s als duurzaamheid, innovatie en (textiele) circulariteit. Een meer passende herbestemming in lijn met de identiteit van het Museumkwartier is volgens ons niet denkbaar”, aldus van de Werdt.

De doelstelling van de gemeente is dat het Museumkwartier, net als de Spoorzone en de Piushaven, een gebied wordt waar met behoud van industrieel erfgoed, nieuwe levendigheid ontstaat. Zo moet het museumkwartier een fijn gebied worden om te wonen en te werken.

Tom van Rooijen