Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Laatste jaar voor aanvraag subsidie gedumpt drugsafval

Den Bosch – In 2017 werden in Noord-Brabant 83 dumpingen van synthetisch drugsafval geregistreerd. Grondeigenaren, meestal gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, maar ook particulieren en boeren, draaien op voor de kosten van het opruimen en afvoeren.

Ook de regio Tilburg werd de afgelopen jaren geteisterd door illegale dumpingen van drugsafval. Meestal wordt het gedumpt in natuurgebieden of in water, met alle gevolgen van dien. Ook worden er gestolen voertuigen afgeladen vol met drugsafval argeloos achtergelaten.

Dit is voor gedupeerden een enorme kostenpost. Dit is het laatste jaar dat men een tegemoetkoming kan aanvragen. Deze bedraagt in alle gevallen hoogstens 50%.

Het lijkt erop dat er zich ook een nieuwe trend aan het ontwikkelen is omtrent het lozen van synthetisch drugsafval. Vermoedelijk gebeurt dit door afval te vermengen met mest. Om vervolgens deze uit te rijden over akkers en weiden. Met als gevolg dat het gedumpt afval niet meer zichtbaar is.

Gedupeerden kunnen van 4 april tot en met 5 juli 2018 deze tegemoetkoming aanvragen voor de gemaakte kosten over het jaar 2017. Voor de periode 2016, 2017 en 2018 is hiervoor geld beschikbaar gesteld. Deze termijn loopt dus binnenkort af.

Met ingang van volgend jaar zou er een definitieve vergoedingsregeling moeten komen. Hierover zijn de provincies nog steeds in gesprek met de overheid. Er is vanuit het Rijk nog geen duurzame financieringsoplossing voorhanden. Op www.brabant.nl kun je de subsidie aanvragen.

Omroep Tilburg