Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Initiatiefvoorstel van VVD tot onderzoek van duurzame opwekking van energie is aangenomen

TILBURG – Een initiatiefvoorstel tot onderzoek van grootschalige duurzame opwekking van energie dat is ingebracht door de Tilburgse VVD, is aangenomen in de vergadering van de raad van 9 maart. Het voorstel heeft als titel ‘Tilburg 100% groen: doen!’. Naast de VVD stemden D66, GroenLinks, PvdA, ONS en SP voor het voorstel. LST, CDA, Lokaal Tilburg en 50PLUS stemden ertegen.

Volgens het voorstel is de energietransitie een grote opgave. “Maar die biedt ook mooie kansen. Door te investeren in grootschalige duurzame opwekking, zoals in wind op zee of land, zijn aantrekkelijke rendementen te realiseren.”

Daarom vraagt VVD Tilburg het college om te onderzoeken hoe de stad als initiatiefnemer en financier in staat kan zijn om energie grootschalig op te gaan wekken. Volgens de partij is het uitgangspunt dat de in te zetten middelen minstens worden terugverdiend. Terwijl de rendementen dan worden gebruikt voor verdere verduurzaming van de stad. Men ziet het als een ‘Win – Win – Wind situatie’.

Volgens de VVD zit de stad nu in een gezonde financiële positie, onder meer door de verkoop van het belang in Essent (200 miljoen). De partij vraagt om deze reserves nu in te zetten voor grootschalige duurzame opwekking van energie.

Kees-Luc Simons