Herbouw van Sluis II aan het Wilhelminakanaal

Foto: Rijkswaterstaat/Studio Retouched

De huidige Sluis II in Tilburg wordt herbouwd om in de toekomst klasse IV-schepen door het Wilhelminakanaal te laten varen. Daarnaast worden het kanaal en de nieuwe Sluis III aangepast en afgebouwd. Voor deze werkzaamheden is een projectplan Waterwet opgesteld, waarin wordt beschreven wat er wordt aangelegd of gewijzigd en hoe dat zal gebeuren.

Op dit moment is Sluis II niet geschikt voor klasse IV-schepen met een maximale diepgang van 2,80 meter. Daarom wil Rijkswaterstaat de sluis vervangen. Het kanaal tussen Sluis II en Sluis III zal het huidige waterpeil van 7,70 meter + NAP behouden. Verder worden de oevers en keringen op dit traject aangepast, om het kanaal geschikt te maken voor deze grotere schepen. Tussen de instroom van de Donge en Sluis II zullen baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Bij Sluis III zijn er aanpassingen nodig aan de beneden voorhaven en het gemaal/waterkrachtcentrale.

Projectplan Waterwet

Het projectplan Waterwet voor de verbreding van een deel van het Wilhelminakanaal, de vervanging van Sluis II en de aanpassing van Sluis III, is op 26 juni 2024 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Door de opgelopen vertraging bij de herbouw van de sluis, is de conditie van de huidige sluis verslechterd. Daarom zijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk. In het voorjaar en de zomer van 2024 is er groot onderhoud aan Sluis II. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de sluis de komende jaren in bedrijf kan blijven, totdat hij volledig is herbouwd.

Werkzaamheden en hinder

Er vinden diverse werkzaamheden plaats in en nabij de sluis in het Wilhelminakanaal bij Tilburg. Hierom is de sluis lange tijd buiten gebruik, wat hinder oplevert voor de scheepvaart en omwonenden. De werkzaamheden zijn voor het projectteam van Rijkswaterstaat dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de bediening en besturing van sluizen in de Brabantse kanalen.

LEES OOK:
Zoekactie naar persoon in Wilhelminakanaal, maar daar werd niemand gevonden

Tristan Kans