Goirle en Oisterwijk startten ‘omgevingsgesprek’ – Omgevingsvergunning nodig? Praat eerst met uw buurt

Goirle en Oisterwijk startten omgevingsgesprek

GOIRLE/OISTERWIJK – De gemeenten Goirle en Oisterwijk zetten een belangrijke stap in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021, want ze startten daar per 1 maart dit jaar al met het zogeheten omgevingsgesprek. Beide gemeenten vragen van inwoners en bedrijven van toen af aan dat ze zo’n gesprek gaan voeren met de buurt. Maar dan wel nog vóór de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Het doel van een omgevingsgesprek

Tijdens zo’n gesprek praat een partij die een initiatief neemt met iedereen die te maken heeft of krijgt met het plan. Het doel? Die partij heeft dan de kans om de plannen te laten zien en toe te lichten aan mensen die belang hebben. Tegelijk heeft men dan de kans om meningen en ideeën van vlakbij op te halen. Terwijl de partij zo ook kan laten zien dat men rekening houdt met de buurt. Wellicht is er aanpassing mogelijk om in te spelen op wensen uit de buurt. Of lukt het om zorgen weg te nemen. Het is niet zo dat iedereen het tot slot steeds per se geheel met elkaar eens moet zijn. Maar het gesprek biedt wel de kans om bezwaren en vertraging in de uitvoering van de plannen te voorkomen.

Wethouder Peter Smit van Oisterwijk is blij met de invoering van het gesprek: “Via het omgevingsgesprek wordt de omgeving eerder geïnformeerd en betrokken bij de plannen van iemand die een initiatief neemt. Zo kan de omgeving al in de voorbereidende fase haar stem laten horen”. Wethouder Marijo Immink van Goirle legt uit: “Op welke manier dat moet gebeuren, dat laten we over aan de partij die een initiatief neemt. Wel geeft de gemeente concrete tips en stellen we een aantal voorwaarden. Door nu al te starten met het omgevingsgesprek, kunnen zowel mensen die initiatieven nemen als de gemeenten ervaring opdoen met deze manier van werken. Zo kijken we als gemeenten steeds waar het eenvoudiger kan. Maar ook hoe we met zijn allen nog beter rekening kunnen houden met de omgeving.”

De rol van de gemeente bij een omgevingsgesprek

De gemeente speelt in de regel geen rol bij het gesprek. Behalve als zij zelf het initiatief in kwestie neemt of er belang in heeft. De gemeente vraagt wel van een partij die een initiatief neemt om een verslag van het gesprek. Ook wil zij weten of die partij het plan naar aanleiding van het gesprek bij gaat stellen.

Per 2021 soms verplicht

Beide gemeenten starten op basis van vrijwilligheid. Ze stimuleren mensen die met ideeën komen wel zoveel mogelijk om hun plannen eerst met de buurt door te spreken. Zo kunnen gemeente, inwoners en bedrijven al ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken. Vanaf 2021 is het gesprek soms verplicht. En soms dient een aanvrager aan te geven of zo’n gesprek is gevoerd.

Omgevingswet 2021

Er zijn op dit moment nog veel wetten en regels voor onze fysieke omgeving. Maar per 2021 zijn deze, met de komst van de nieuwe Omgevingswet, samengevoegd en eenvoudiger. Zo wordt het ook makkelijker om plannen en initiatieven uit te voeren. De invoering van de wet is al met al een erg grote klus én kans voor iedereen die erbij betrokken is. Dat zijn dan met name gemeente, inwoners en bedrijven. De rol van de overheid verandert, en er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Terwijl inwoners en bedrijven steeds meer zelf de verantwoordelijkheid nemen. En de gemeente ze ook steeds vaker betrekt bij het ontwikkelen van plannen. Dat komt ten slotte omdat informatie voor ieder steeds beter beschikbaar is.

Kees-Luc Simons