Gemeente wil noodopvangplekken voor minderjarige vluchtelingen langer open houden

De gemeente staat open voor een verlenging van de opvang in de Druiventros.
In dit hotel krijgen de 50 vluchtelingen tijdelijk opvang (beeld: Google maps).

Tilburg heeft op dit moment twee opvanglocaties voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV): de Druiventros in Berkel-Enschot en de Beukenhof in Biezenmortel. Eigenlijk sluiten beide locaties voor het einde van dit jaar, maar de gemeente wil graag dat de duur verlengd wordt.

In totaal zorgen de twee plekken voor zo’n 95 opvangplekken voor minderjarige vluchtelingen. Er heerst een schrijnend tekort in de vluchtelingenopvang en zo ook bij de opvang voor AMV. Nidos, een organisatie die dit soort opvang regelt, luidt de noodklok. “Als het aantal jongeren dat een beroep doet op de opvang zich ontwikkelt in lijn met de huidige trend zullen er in juli tot en met oktober ten opzichte van de huidige capaciteit een totaal van 4500 extra bedden (en begeleiding) nodig zijn. Dit betekent een tekort van duizenden opvangplekken voor AMV op hele korte termijn.”

Geen gemeentelijke kwestie
Uiteindelijk gaan Nidos en de eigenaren van de locaties over de verlenging van de opvang. De gemeente heeft er dan ook niets over te zeggen. Zij regelt alleen de omgevingsvergunning. Hiermee wordt bepaald dat de locatie wettelijk als opvang mag worden gebruikt. Toch wil de gemeente een signaal afgeven. “In Tilburg ontvangen we nieuwkomers ruimhartig en gastvrij. We staan dan ook positief ten opzichte van een verlenging van de opvang op beide locaties.”

Daarmee gaat de gemeente in tegen de wens van dorpscoöperatie Biezenmortel. Zij heeft aangegeven in ieder geval geen extra opvangplekken te willen en eigenlijk wil ze helemaal geen verlenging van de opvang. In het collegebesluit staat dat de gemeente vindt dat ze met haar keuze ‘gedeeltelijk gehoor geeft aan de oproep van de dorpscoöperatie’.

Argumenten voor verlenging opvang
De gemeente neemt dit standpunt in op basis van een aantal argumenten. Ten eerste gaat het op beide opvanglocaties goed. Er zijn sinds oktober weinig incidenten. Ook gaan de jongeren hier naar school, zitten ze bij sportverenigingen en komen ze tot rust. De jongeren zitten allemaal in een procedure om in Nederland te mogen blijven en die kunnen ze, bij verlenging, op één locatie doorlopen. Daarna stromen ze door naar reguliere AMV opvang. Tot slot is het nodig om de locaties te behouden, want het tekort is groot.

De opvang in de Druiventros loopt eigenlijk af op 1 augustus en wordt mogelijk verlengd tot 31 oktober 2024. In Biezenmortel zou er dan zelfs sprake zijn van een verlenging van een jaar, tot 31 december 2024.

LEES OOK:
50 minderjarige vluchtelingen krijgen tijdelijk opvang in Berkel-Enschot
In Janny’s hotel krijgen 40 minderjarige vluchtelingen opvang

Pieter Soethout