Gemeente geeft aan: ‘Tilburg voorlopig niet op slot’

De gemeente geeft aan dat de Wet natuurbescherming (Wnb) voorlopig geen invloed gaat hebben op Tilburgse bouwprojecten. De wet zorgt ervoor dat er voorlopig geen vergunningen worden verleend aan projecten met een hoge stikstofuitstoot in de buurt van Natura2000-gebieden.

D66-raadslid Sofia Schampers stelde hierover vragen aan het college. Ze wilde graag weten wat de invloed van de beslissing van de provincie op de woningbouw in Tilburg zou zijn. Het college geeft aan dat de beslissing in ieder geval geen gevolgen heeft voor lopende projecten.

Daar is Schampers blij mee. “Het is fijn dat deze beslissing geen impact lijkt te hebben op de bouwplannen en dat de bouwplannen geen negatieve invloed hebben op natuurbehoud.” De gemeente geeft aan op dit moment geen aanvragen meer heeft lopen voor een Wnb-vergunning. Op vergunningen die al verleend zijn heeft de beslissing van de provincie geen effect.

Versnellen lastig
Schampers geeft aan dat er juist nu geprobeerd wordt om te versnellen. Al gaat dat soms lastig. “Je krijgt met allerlei problemen te maken, zoals gestegen prijzen of personeelstekort. Daardoor loop je vertraging op. Daarom is het fijn dat we niet aan alle kanten vastzitten en de Wnb in ieder geval geen invloed heeft op de Tilburgse bouwprojecten.”

Versnellen is lastig, maar het is voor het D66-raadslid geen optie om te vertragen of zelfs stil te vallen. “Zoals wethouder Bas van der Pol eerder al aangaf, kunnen we geen concessies doen. Je kunt de natuurgebieden niet opofferen voor de woningbouw, maar andersom ook niet.” Een keuze is er dus eigenlijk niet. Er moet doorgebouwd worden, maar het mag niet ten koste gaan van de natuurgebieden rond Tilburg.

Hand in hand
“Ik ben van mening dat doorbouwen en natuurbehoud hand in hand gaan”, gaat Schampers verder. “Dat is een van de redenen dat we in Tilburg kiezen voor inbreiding boven uitbreiding. Ook kiezen we voor verduurzaming aan de voorkant. Plannen die nu op tafel komen moeten aan veel meer eisen voldoen dan de projecten die op dit moment afgeleverd worden.”

Doorbouwen is belangrijk, want voor 2040 moeten er 25.000 huizen bij in onze stad. Om dit te halen, moet er zelfs versneld worden en Schampers denkt dat dat kan. “Er moet minder tijd tussen de start van een plan en de eerste schop in de grond. Dat kan nu soms wel zeven jaar duren. Die tijd hebben we niet.”

Pieter Soethout