Film & debat: Verdachten profileren met algoritmen

Tilburg – Hoe bezwaarlijk is het gebruik van data-algoritmen om burgers te profileren? Dit is het thema van het lustrumprogramma van TILT in februari. Op donderdag 19 februari vertoont TILT samen met Pop Up Cinema de documentaire Pre-Crime; A Predictive Policing Simulator, over het arresteren van verdachten op grond van algoritmen nog voordat ze daadwerkelijk misdaden hebben gepleegd. Na afloop is er een debat met filosoof en strafrechtdeskundige Marc Schuilenburg van de VU Amsterdam.

De documentaire Pre-Crime laat zien dat de technologie om misdaden te voorspellen en mensen op voorhand te arresteren op basis van data, al wordt gebruikt. Er is echter weinig transparantie over hoe de data-algoritmes werken, en bovendien staat dit haaks op een aantal belangrijke mensenrechten die garanderen dat mensen niet zomaar vervolgd kunnen worden, recht hebben op onderzoek door onafhankelijke instanties, en onschuldig zijn totdat hun schuld bewezen is.

Na afloop van de vertoning van Pre-Crime volgt een debat met Marc Schuilenburg. Hij werkt op het snijvlak van sociologie, filosofie en criminologie en publiceerde in 2015 het bekroonde boek The Securitization of Society: Crime, Risk, and Social Order.

Zwijsengebouw, campus Tilburg University | 19 februari 2019, 20:00-22:30 uur (deur open 19.45 uur)

TILT is het Tilburg Institute for Law, Technology and Society van Tilburg University. Dit jaar viert het instituut zijn 25-jarig bestaan met elke maand diverse evenementen over een specifiek thema voor studenten, staf en publiek.

Meer informatie op de website.

Omroep Tilburg