Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

ETZ heeft zijn operaties aan knie of heup weer opgestart

Patiënten die een nieuwe knie of heup nodig hebben, worden weer geopereerd in het ETZ. Na hun operatie verlaten ze het ziekenhuis en revalideren ze in behandelcentrum De Wever | De Hazelaar.
Renate Groothuis (l.), verpleegkundige van De Wever | De Hazelaar, en physician assistant orthopedie van het ETZ Bo Cozijnsen begeleiden twee patiënten bij de revalidatie na hun knieoperatie | Foto: ETZ Fotografie & Film / Ellen den Ouden

TILBURG – Patiënten die een nieuwe knie of heup nodig hebben, worden sinds kort weer geopereerd in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg. Na hun operatie verlaten ze het ziekenhuis en revalideren ze in behandelcentrum De Wever | De Hazelaar.

Patiënten die een nieuwe knie of heup nodig hebben en verder gezond zijn, worden sinds twee weken weer geopereerd in het ETZ. “Ze mankeren op een versleten knie of heup na niets of weinig, roken niet en gebruiken geen medicijnen. Ook is het hun eerste nieuwe heup of knie die ze vervangen krijgen. Daarmee kan ruim twee derde van de patiënten die sinds begin vorig jaar op de wachtlijst staan, worden geholpen”, legt chirurg Jacob Caron uit.

“Dit is een uniek zorgconcept voor ziekenhuizen. Patiënten met versleten heupen en knieën krijgen de hulp die ze nodig hebben nu over de grenzen van het ziekenhuis en op een laagdrempelige manier. We hebben deze coronacrisis aangegrepen om de mensen en middelen die nog beschikbaar zijn zo flexibel mogelijk in te zetten. En zo ook ons zorgpad voor heup- en knieprotheses te verbeteren”, vervolgt Caron.

Wachtlijst

In het ETZ staan nu zo’n negenhonderd mensen op de wachtlijst voor het plaatsen van onder meer een knie- of heupprothese. Tijdens de eerste en nu ook in de tweede coronagolf kwam de zorg voor deze patiënten stil te liggen. Dit omdat deze operaties dus uitgesteld moesten worden. “Een ramp voor deze mensen. Zij hebben veel pijn, en kunnen vaak niet meer lopen. Ze raken daardoor soms ook psychisch of lichamelijk verder in de problemen. Bijvoorbeeld omdat ze in een sociaal isolement belanden. De mensen die het langst op de wachtlijst staan, helpen we nu eerst”, vult assistente Bo Cozijnsen aan.

Oplossing

Ook de orthopeden van het ETZ zijn in hun nopjes. Caron: “Dankzij deze samenwerking met De Wever | De Hazelaar kunnen we de operaties weer opstarten. In het ETZ hebben we door corona helaas onvoldoende verpleegkundigen en bedden voor patiënten die een nieuwe knie of heup nodig hebben. Daarom hebben we buiten de muren van het ziekenhuis een oplossing gezocht. En die bleek heel dichtbij: De Hazelaar ligt pal naast locatie ETZ TweeSteden, waar de knie- en heupoperaties plaatsvinden.”

Revalideren

Elke week krijgen nu zestien patiënten een nieuwe heup of knie. Hiervoor zijn twee operatiekamers gereserveerd. “De chirurg wordt bij elke operatie ondersteund door ervaren assistenten. Zij worden minder intensief ingezet bij de zorg voor coronapatiënten en zijn daarom beschikbaar. Vrijwel direct na de operatie gaan de patiënten naar De Hazelaar voor verdere verpleging en revalidatie. Cindy Coehorst, hoofd orthopedie: “Een fysiotherapeut begeleidt ze in het ziekenhuis om, als dat medisch verantwoord is, kort na de ingreep uit bed te komen. Zodra ze voldoende mobiel zijn, gaan ze met een taxi naar de buren. Deze patiënten hebben verder geen medisch inhoudelijke zorg nodig, maar moeten wel revalideren en weer leren lopen. Daarbij worden ze vakkundig begeleid.”

Tijdens de pilot, die twee maanden duurt, krijgen de verpleegkundigen van De Hazelaar extra begeleiding van een verpleegkundige van het ETZ. Dit met de bedoeling om patiënten zo kort na de ingreep op te vangen. “De verpleegkundigen van De Wever | De Hazelaar hebben al ruimschoots ervaring met patiënten die een prothese hebben, al is het in een latere fase van het herstel.”

Ziekenhuiszorg

Het mes snijdt aan twee kanten, aldus Coehorst: “Het ETZ kan patiënten weer op de been brengen zonder een beroep te hoeven doen op de gebruikelijke ziekenhuiszorg. Want vrij veel verpleegkundigen worden op dit moment ingezet voor de zorg aan coronapatiënten.” De Hazelaar heeft de personele capaciteit wel en is blij dat deze patiënten bij hen verder kunnen herstellen.” Verpleegkundige Renate Groothuis van De Hazelaar: “We krijgen veel positieve reacties van cliënten. Ze zijn zo blij dat ze nu de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.”

Nog meer samenwerking

“In de toekomst willen we deze zorg buiten het ziekenhuis verder uitbreiden. Of in samenwerking met De Hazelaar, of met andere (zorg)aanbieders. Mensen worden dan sneller geholpen en hoeven minder lang in het ziekenhuis te liggen. Bovendien is het essentieel dat de huidige wachtlijsten niet langer worden en dat deze mensen hun mobiliteit terugkrijgen”, aldus Caron.

Kees-Luc Simons