Cultuur als verbindende factor tijdens de No Limits! studiedag

Een volle zaal bij de No Limits! studiedag (foto: Pieter Soethout)

Vanuit Nederland en België kwamen allerlei partijen woensdagmiddag naar de Hall of Fame in Tilburg. Hier vond de eerste fysieke bijeenkomst van No Limits! plaats. Er werd onder andere gesproken en gespard over kwetsbare jongeren, talentontwikkeling en de inzet van cultuurparticipatie.

De studiedag is opgezet door de Belgische en Nederlandse organisaties Publiq en LKCA. De verhalen van de aanwezige jongeren moeten de professionals inspireren. Daarnaast wordt er gekeken wat de partijen van elkaar kunnen leren en waar ze eventueel zelfs samen kunnen werken. Er zijn dertien organisaties uit Nederland en België aanwezig.

De middag wordt afgetrapt in de Hall of Fame met een panelgesprek, waarin jongeren uit de zaal stellingen voorleggen aan een viertal experts uit Nederland en België. Er wordt gesproken over actieve cultuurparticipatie van jongeren en of de verschillende organisaties hier op dit moment genoeg gebruik van maken.

Hierop komen veel reacties vanuit de zaal. Op deze manier ontstaat een gesprek tussen de experts die hun visie deelden, maar waar jongeren van verschillende organisaties hun eigen verhaal vertelden. Het doel van cultuurparticipatie is het samenbrengen van jongeren en ze hun talent laten ontplooien.

Sessies in kleinere groepen
Vanuit de Hall of Fame verplaatsen de vele aanwezigen zich stapvoets richting de LocHal. Hier vond het tweede deel van de No Limits! studiedag plaats. De aanwezige stichtingen, waaronder Antipesto, Klub Karbon en School des Levens, namen allemaal deel aan sessies waar verschillende onderwerpen aan bod kwamen. Er werden presentaties gegeven, optredens gehouden en soms gewoon naar elkaars verhaal geluisterd.

Het was vooral een middag die door de vele aanwezigen gebruikt werd om te netwerken. Er waren mensen uit de Achterhoek, Randstad, Brabant en heel België. Van elkaar leren en elkaar leren kennen was het belangrijkste.

Optredens van jongeren
Uiteindelijk verplaatste de hele groep zich weer terug naar de Hall of Fame om hier gezamenlijk af te sluiten. Omdat het de eerste keer is dat de experts en jongeren van allerlei organisaties fysiek samen kwamen, werd er daarna volop nagepraat op de netwerkborrel. Er werden verschillende optredens gegeven door de aanwezige jongeren. Ze werden onder luid applaus ontvangen.

Pieter Soethout