Cityring moet minder druk worden

Plannen cityring Tilburg
Bron: gemeente Tilburg

De cityring is nog altijd te druk. Per dag rijden er zo’n 18.000 auto’s door de binnenstad. Dit aantal moet worden teruggebracht naar ongeveer 8000. Hiervoor heeft het college een raadsvoorstel opgesteld, waarin verschillende maatregelen genoemd worden die hiervoor moeten zorgen.

Een van de maatregelen is een verlaging van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.  Daarnaast zal de gehele cityring, behalve de Spoorlaan, een eenbaansweg worden. Op deze manier probeert de gemeente de binnenstad minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeerd. Het nieuwe plan zorgt er ook voor dat men de cityring op minder plekken mag verlaten. Het is dan niet langer mogelijk om de Bisschop Zwijssenstraat in te rijden. Ook mag het verkeer de cityring niet langer betreden vanaf de Piushaven. Taxi’s, bussen en hulpdiensten mogen nog wel rechtsaf naar de Bisschop Zwijssenstraat.

Tilburgers over het algemeen positief

Volgens de gemeente is ongeveer 70 procent van de ondervraagde bewoners positief over de voorgelegde aanpassingen. Zij vinden dat er veel voordelen aan kleven. Vooral verkeersveiligheid, rust en extra ruimte voor groen vinden de mensen belangrijk.

Die ruimte voor extra groen wordt vooral vrijgemaakt door bijna de gehele cityring van twee banen naar één baan terug te brengen. Al is extra groen niet de enige invulling. Ook zal er ruimte zijn voor voetgangers, een fietsenstalling of bijvoorbeeld een plek voor kunst.

Renovatie cityring duurt jaren

Het is nog maar de vraag of het plan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Zelfs als het wordt goedgekeurd duurt het nog erg lang voordat de maatregelen doorgevoerd worden. De plannen worden op 13 en 20 september in de gemeenteraad besproken en op 4 oktober valt de beslissing. De eerste werkzaamheden vinden dan plaats in 2022 en zullen niet af zijn voor 2024.

Pieter Soethout