Bas Kapitein van nu af aan voltijds aan de slag als directeur van Midpoint Brabant

Bas Kapitein nieuwe directeur Midpoint Brabant - portret

TILBURG – Bas Kapitein is van nu af aan voltijds aan de slag als directeur van Midpoint Brabant. Hij is al benoemd door het bestuur. En daar zitten leden in namens het bedrijfsleven van de regio. Maar ook namens het onderwijs en de gemeenten. Bas Kapitein volgt Rob Kluyt op die sinds 2017 deze rol vervulde.

Rob kiest er nu toch voor om zijn werk als ondernemer en bestuurder hoe en waar dan ook voort te zetten. Dit doet hij na ruim twee jaar. Midpoint zegt dat men hem toen heeft leren kennen als een zeer goed directeur.

Tot nu toe vormden Rob Kluyt en Bas Kapitein – beiden in deeltijd – samen de directie van Midpoint. Maar men wil de manier van werken nu toch aanpassen. Men wil immers een grootse agenda voor de regio, die nog loopt tot en met 2023, uitvoeren. Terwijl de kansen en uitdagingen die er zijn voor de regio, dus zo te zien, ook vragen om een nieuwe directie.

“Met Bas Kapitein treedt een ervaren en voor ons bekende directeur aan”, stelt burgemeester Theo Weterings, voorzitter van Midpoint. “De afgelopen jaren hebben wij Bas leren kennen als een bevlogen, zeer betrokken directeur. Onder zijn bezielende leiding is de agenda voor de regio vastgesteld. De rode draad erin is kennis, kunde en karakter. Bas brengt deze lijn nu in de praktijk bij Midpoint Brabant. We voegen aan kennis, kunde en karakter graag de K van Kapitein toe.”

Bas Kapitein als directeur van Midpoint

Bas Kapitein is geen onbekende in de regio, en Midpoint vindt dat hij er z’n voetsporen al wel heeft verdiend. Want de laatste acht jaar is Bas directeur Regio Hart van Brabant. Terwijl hij in die rol werkt aan het sterker maken van de samenwerking tussen de gemeenten hier. De laatste vijf jaar combineert Bas dit met z’n rol als algemeen directeur. Hij bevordert zo ook dat gemeenten, bedrijven, en onderwijs de handen ineen slaan. Maar ook dat onze regio de handen ineen slaat met andere regio’s.

Via diverse netwerken en nevenfuncties draagt Bas hier bij aan de groei van de economie. Zoals aan het opzetten van Station88 in de Spoorzone in onze stad. Ook denkt hij het programma uit voor het coachen van startende bedrijven in Brabant. Dat doet hij dan als lid van het bestuur van Braventure.

Over de agenda voor de regio

In de voorbije periode hebben met name bedrijven, onderwijs, en gemeenten gewerkt aan een agenda voor de ontwikkeling van de regio. Deze agenda is in 2019 vastgesteld door onder meer de gemeenten en het bestuur van Midpoint. En die agenda loopt dus zelfs nog door tot en met 2023. Die zet al met al in de eerste plaats in op groei van de economie. Maar dan wel op een sociale en duurzame wijze. Want Midpoint maakt zich, als organisatie voor de ontwikkeling van de economie hier, ook sterk voor die groei.

Over Midpoint Brabant

Midpoint Brabant is de schakel in de samenwerking als het gaat om economie. Dan gaat het dus met name om overheid, onderwijs en bedrijven in de regio. Deze partners werken er, met nog wat andere, samen om sectoren zo goed mogelijk te stimuleren om nieuwe snufjes te bedenken en toe te passen. Maar ook om te verduurzamen, en niet in de laatste plaats om het bezielen van het talent dat aan komt stormen. Dat doen dan ze vanuit het programma voor de ontwikkeling van ‘slimme diensten’. De focus ligt dan op nieuwe vormen van zakelijke diensten. Die zijn dus vaak digitaal, terwijl men ze vaak verleent op basis van data. Midpoint past het toe in sectoren die men ziet als waar de regio van oudsher in uitblinkt. En waar men ook kansen en uitdagingen in ziet voor de toekomst. Denk dan maar aan maakindustrie, transport en vrije tijd.

Kees-Luc Simons