Station Gilze-Rijen krijgt een facelift van 65 miljoen euro

De gemeente Gilze-Rijen heeft ambitieuze plannen om het station te transformeren. Het doel: een aantrekkelijker, veiliger en leefbaar station en omgeving. Deze visie wordt ondersteund door een grote financiële injectie vanuit het Rijk, het grootste bedrag ooit toegekend aan een project in het dorp.

Het station van Gilze-Rijen wordt momenteel gekenmerkt door het harde geluid van voorbijrijdende treinen, het vele neerkomen van de spoorbomen en het trillen van het wegdek. Er staat een flinke vernieuwing op de planning.

Grote plannen

De geplande verbeteringen zijn grootschalig. Zo komt er een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Geluidschermen om geluidsoverlast en trillingen van passerende treinen te verminderen, maken ook deel uit van het plan. Daarnaast komt er een extra fietsenstalling en maakt het bestaande driehonderd meter lange middenperron bij station Gilze-Rijen plaats voor twee zijperrons.

Daarnaast breidt de gemeente de snelfietsroute tussen Tilburg en Breda uit. Nu doorkruist deze alleen het stationsgebied, maar in de toekomst ook de rest van het dorp. “Op dit moment kunnen reizigers al van Gilze-Rijen naar Tilburg fietsen via de snelfietsroute. Binnenkort breiden we deze route ook uit naar Breda”, schetst wethouder Merijn Scheifes.

Niet zonder discussie

In maart van vorig jaar bereikten de gemeente Gilze-Rijen, ProRail, het Rijk en de Provincie overeenstemming over de herontwikkeling van de spoorzone in Rijen. Dat ging niet zonder discussie. Verschillende omwonenden deelden hun zorgen en partijen in de gemeenteraad uitten zich over de hoge kosten.

De gemeenteraad betrok de inwoners van het dorp actief in het proces. Zo kon er via een soort forum gereageerd worden op de plannen. “We werkten nauw samen met omwonenden. Een inclusiegroep heeft ook actief bijgedragen aan het vormgeven van de plannen”, vertelt de wethouder.

Klaar in 2029

De geschatte totale kosten van dit project bedragen ongeveer 65 miljoen euro. De gemeente Gilze-Rijen zal naar verwachting 16,2 miljoen euro bijdragen. De Provincie zal 35 procent van de kosten dragen, terwijl het Rijk bijna 40 procent voor haar rekening neemt. ProRail, die met de plannen voor de onderdoorgang en de geluidsschermen op de proppen kwam, investeert zo’n 2 miljoen.

Afgelopen december stemde de gemeenteraad unaniem in met de voorgestelde plannen. Volgens Scheifes kan het plan in 2027 van start gaan, dan wordt eerst de omgeving aangepakt. “Het is de bedoeling dat we in 2029 echt klaar zijn”, aldus de wethouder.

Het bovenaanzicht van de onderdoorgang die in 2029 bij station Gilze-Rijen gereed is (Beeld: Illustratie gemeente Gilze-Rijen).

Het bovenaanzicht van de onderdoorgang die in 2029 bij station Gilze-Rijen gereed is (Beeld: Illustratie gemeente Gilze-Rijen).

LEES OOK:
Spottersplek bij vliegbasis Gilze-Rijen op de schop
Meer ruimte voor Defensie, maar niet in Gilze-Rijen: ‘Grens bereikt’

Edita Saakian