Met een nieuwe knie snel weer aan het werk? Ziekenhuizen onderzoeken het

Veel patiënten hebben na een operatie waarbij ze een nieuwe knie kregen moeite om weer aan het werk te gaan. Het ETZ gaat onderzoeken of dit sneller kan met begeleiding via een nieuw zorgpad.

Veel patiënten hebben na een operatie waarbij een knieprothese is geplaatst moeite om snel weer aan het werk te gaan. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) gaat, samen met vier andere ziekenhuizen, deze patiënten voortaan beter begeleiden na zo’n operatie, via het nieuwe zorgpad Back At Work After Sugery (BAAS). Hiermee wordt de patiënt actief betrokken bij haar of zijn herstel.

De meeste patiënten met een nieuwe knie lukt het niet om – na de operatie – binnen zes maanden opnieuw aan de slag te gaan. Drie op de tien patiënten heeft zelfs meer dan een jaar nodig om terug te keren op het werk. Daarom hebben enkele ziekenhuizen samen zorgpad BAAS bedacht waarmee de werkenden beter zijn te begeleiden. De orthopeden en fysiotherapeuten in het ETZ onderzoeken nu samen met Nij Smellinghe Ziekenhuis, Amsterdam UMC, UMC Groningen en Maastricht UMC het effect van dit zorgpad. Het ETZ neemt 75 patiënten die een nieuwe knie gaan krijgen op in deze studie.

In kaart brengen

Het nieuwe zorgpad BAAS is bedacht om eerdere en nauwere samenwerking tussen patiënt en zorgverleners mogelijk te maken. Het zorgpad heeft tevens als doel om de patiënt te activeren en verantwoordelijkheid te geven voor de eigen revalidatie en re-integratie.

In het zorgpad wordt vóór de operatie door de arbeidsdeskundige eerst een rapport opgesteld. Hierin staan de werkzaamheden van de patiënt en de eventuele belemmeringen voor werkhervatting. Door al in kaart te brengen wat het werk voor de patiënt inhoudt qua belasting en activiteiten, weet de fysiotherapeut precies wat de patiënt moet trainen na de operatie. Na de operatie wordt samen met de patiënt de voortgang van het herstel besproken. Bij dit overleg zijn onder anderen de fysiotherapeut, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts betrokken.

Sensor

De patiënt draagt vanaf de intake voor de operatie een activity tracker. Hiermee krijgt de patiënt via een app elke dag inzage in zijn of haar eigen beweeggedrag. Ook is de fysiotherapeut zo in staat om betere persoonsgebonden zorg te leveren.

In het ETZ begeleiden de orthopeden Igor van den Brand en Jacob Caron en de fysiotherapeuten Berry van Hezik en Jamie Paling de patiënten bij het nieuwe zorgpad.

Veel patiënten hebben na een operatie waarbij ze een nieuwe knie kregen moeite om weer aan het werk te gaan. Het ETZ gaat onderzoeken of dit sneller kan met begeleiding via een nieuw zorgpad.
Jacob Caron
Igor van den Brand
Berry van Hezik
Jamie Paling

Lees ook Nieuwe behandeling knieartrose: ‘Voor jonge mensen is dit mogelijk een uitkomst’

Kees-Luc Simons