Extra groen voor Stadhuis en Stadswinkel gaat half miljoen kosten

extra groen stadhuis stadswinkel vergroening
De huidige situatie bij het Stadhuis (Foto: Gemeente Tilburg).

De gemeente Tilburg heeft plannen om extra groen aan te brengen bij het Stadhuis en de Stadswinkel. Dit project kost ongeveer 500.000 euro en heeft als doel de gemeentelijke panden te vergroenen, wat bijdraagt aan een duurzamer en aantrekkelijker stadsbeeld.

Na de afronding van het project ‘Gemeentelijke Huisvesting’, waar het Stadhuis en de Stadswinkel onderdeel van zijn, heeft het college gekeken naar mogelijkheden om extra groen aan te brengen bij deze gebouwen. In een niet aangenomen motie, verzocht 50PLUS het college al eerder om de gemeentelijke panden te vergroenen. Na een eerste inventarisatie bleek dat er een investering van een half miljoen nodig was voor de vergroening van deze twee panden.

Vergroening van de Stadswinkel en het Stadhuis

Voor de Stadswinkel is een gedetailleerd vergroeningsplan ontwikkeld. Dit plan omvat een breed scala aan plantensoorten, variërend in hoogte, vorm en seizoensgebonden uitstraling. Aan de dakranden komen lage planten, struiken en heesters, terwijl verder op het dak hogere bomen worden geplaatst. Dit zorgt voor een gelaagde groene beleving die zowel door omwonenden als voorbijgangers kan worden gewaardeerd. Bij het ontwerp is rekening gehouden met wat technisch en constructief mogelijk is.

In tegenstelling tot de Stadswinkel, kunnen op en aan de dakranden van het Stadshuis geen planten geplaatst worden. Daarom komt er lage beplanting en heesters dichterbij de gevel. Daarnaast wordt de helft van de tegels van het dakterras op de eerste verdieping vervangen door vetkruid. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het Stadshuis ook een groene uitstraling krijgt, binnen de mogelijkheden van de constructie.

Voorjaar van 2025

In het najaar beginnen de werkzaamheden aan de daken van de Stadswinkel, gevolgd door het dak van het Stadshuis. In het voorjaar van 2025 moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.

De vergroening van de daken van het Stadhuis en de Stadswinkel was niet opgenomen in het oorspronkelijke programma Gemeentelijke Huisvesting. Echter, dit project past binnen de criteria en begrotingsruimte van het programma 013 Parken. Naast deze twee gebouwen bezit de gemeente nog 150 andere panden. Voor de vergroening van deze overige panden wordt een aparte strategie uitgewerkt.

LEES OOK:
Kostermans wil nog meer groen en verkoeling: 1500 extra bomen

Angela Weisz