Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Cultuur met Kwaliteit

Tilburg – Omdat een aantal Brabantse gemeenten heeft geïnvesteerd in goede cultuureducatie op school stijgt het aantal Brabantse gemeenten dat deelneemt aan de landelijke subsidieregeling ‘Cultuur met Kwaliteit’ van 22 naar 47.

80% van alle middelgrote en kleine Brabantse gemeenten doet nu mee aan de subsidieregeling ‘Cultuur met Kwaliteit’. De provincie Brabant vindt het belangrijk dat kinderen zich creatief kunnen ontwikkelen. Het doel is om cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats te geven binnen het onderwijs.

Met De Cultuur Loper ontwikkelen scholen een eigen visie op cultuureducatie en hebben ze de deskundigheid in huis om ambities te realiseren. In vijf andere provincies wordt hier al mee gewerkt. Het levert op dat kinderen met plezier hun creatieve culturele vaardigheden ontwikkelen en zichzelf en de wereld beter leren kennen.

Omroep Tilburg