175 jaar Fraters van Tilburg bij Peerke Donders

In het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord opent op 24 augustus een tentoonstelling over 175 jaar Fraters van Tilburg. Deze congregatie is van grote invloed geweest op Tilburg en veel landen wereldwijd. Met name zijn de Fraters van Tilburg van grote betekenis geweest voor het onderwijs.

Missie van Barmhartigheid

De expositie heeft als titel ‘Missie van Barmhartigheid: 175 jaar de Fraters van Tilburg’. De Fraters van Tilburg hebben deze zelf op touw gezet. De tentoonstelling is nog tot en met zondag 20 oktober te bezoeken. Elke woensdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Joannes Zwijsen

De Fraters van Tilburg zijn in 1844 opgericht door Joannes Zwijsen. Hij was toen pastoor van Het Heike in Tilburg. Zijn standbeeld staat nu dus naast de Heikese kerk. In die tijd was er nog nauwelijks onderwijs voor de meeste kinderen. De fraters hebben zich dan ook altijd in het bijzonder ingezet voor het onderwijs.

Scholen en lesmethoden

Tilburg telt nog altijd duizenden inwoners die ooit van de fraters les hebben gehad. Ze stichtten niet alleen scholen, maar ze ontwikkelden ook eigen lesmethoden. Die methoden zijn intussen al wel alom bekend. De eigen, nog steeds bestaande drukkerij drukt het lesmateriaal van de fraters. Dat is nu dus uitgeverij Zwijsen.

Internationaal

De congregatie verzorgde – en verzorgt nog steeds – ook onderwijs aan doven en blinden, wezen, verlaten kinderen en verpleging. Behalve in tal van plaatsen in ons land waren de Fraters van Tilburg ook gevestigd in het buitenland. Onder meer in België, in Suriname en op de Antillen. Op dit moment zijn de fraters nog actief in Indonesië, Namibië, Kenia en Brazilië. Het hoofdkantoor is nog steeds gevestigd aan de Gasthuisring in Tilburg. De stad is immers bakermat van deze organisatie.

175 jaar Fraters van Tilburg bij Peerke Donders - foto: fraters achter in de klas geven les in Tarakan, Indonesië
Fraters achter in de klas geven les in Tarakan, Indonesië

Tentoonstelling geeft antwoord op allerlei vragen

Dit alles komt aan bod op de tentoonstelling in het Peerke Donders Paviljoen. Het verhaal is al met al te volgen aan de hand van elf panelen met foto’s en teksten. Zelfs nog aangevuld met een aantal voorwerpen. Na een bezoek aan de expositie is de bezoeker volledig ‘bijgepraat’. Hij of zij heeft dan antwoord op allerlei vragen. Zoals: waarom stichtte Joannes Zwijsen de Fraters van Tilburg, en hoeveel fraters er nu nog zijn in Tilburg en wereldwijd. Of op een vraag als wie de eerste fraters waren. Maar ook op vragen als: wat de Beweging van Barmhartigheid is en wie zijn de Ambassadors of a Worldwide Brotherhood.

In de periode van de expositie zijn er ook allerlei lezingen en presentaties. Meer informatie daarover staat op de site van Peerke Donders.

Kees-Luc Simons