Partij voor de Dieren: exotische huisdieren niet meer welkom in Tilburg

De groene mamba (foto: gemeente Tilburg)

Heel Tilburg was afgelopen week in de ban van de ontsnapping van de giftige groene mamba. Voor Pam Wijnans van de Partij van de Dieren nogmaals reden om aan te geven dat zij vindt dat dit soort exoten niet geschikt zijn als huisdier. Ze diende daarom schriftelijke vragen in.

Wijnans geeft aan dat ze vindt dat niet alle dieren geschikt zijn als huisdier. Daarnaast wil ze weten wat de gemeente denkt te kunnen doen om de problemen met betrekking tot ontsnapte, exotische huisdieren aan te pakken. De meeste dieren mag je nu zomaar houden, maar wanneer mensen ze toch niet meer willen, moeten ze worden opgevangen.

Voor zoogdieren is er vanaf volgend jaar een zogenaamde ‘positieflijst’. Hierdoor zijn er nog dertig toegestaan als huisdier. Voor reptielen is zo’n lijst er nog niet, maar onder ander de Dierenbescherming pleit hiervoor.

Te weinig plek
Waar die handel in reptielen bijvoorbeeld plaatsvindt, is bij de Oliemeulen. Afgelopen zomer waren hier de ‘Terrariumdagen’. Daar zaten reptielen in ‘te kleine, doorzichtige bakjes’. “Je kan mij niet vertellen dat daar geen dierenwelzijnsregels worden overtreden”, stelt het PvdD-raadslid. “Reptielen en amfibieën hebben voldoende ruimte en verduistering nodig.”

Daarnaast zorgt zo’n beurs ervoor dat mensen sneller impulsaankopen doen. “Het lijkt voor hen dan wel leuk om een slang of gekko in huis te hebben. Maar wanneer ze hierop terugkomen, moet de Oliemeulen ze weer opvangen.”

Daar ligt dan het volgende probleem. Niet alle dieren kunnen worden opgevangen. Enerzijds, omdat er te weinig quarantaineruimte is en ten tweede, omdat sommige dieren hele specifieke behoeftes hebben. Wanneer het park hierin niet kan voorzien, moeten de dieren geweigerd worden. “Ik vind het dan ook onverantwoord om zo’n grote beurs te organiseren, waarmee je het probleem juist groter maakt”, stelt het raadslid.

Draagvlak bij inwoners
Wijnans denkt dat veel mensen in Tilburg er hetzelfde over denken. “De ontsnapping van de groene mamba van afgelopen week laat zien dat de meeste mensen vinden dat exoten geen geschikte huisdieren zijn. Daarom moet het aantal dieren dat mag worden gehouden en verhandeld sterk beperkt worden. Dat betekent ook een einde aan beurzen, zoals de Terrariumdagen.”

LEES OOK:
De Oliemeulen moet uitbreiden wegens ruimtegebrek: ‘Gaat heel lastig worden’
Giftige groene mamba gevonden achter gipswandje

Pieter Soethout