Kinderen maken Bels Lijntje ‘bijvriendelijk’

Tilburg – Op vrijdag 9 maart 2018 tijdens NLdoet zaaien 25 kinderen van groep 7 en groep 8 van basisschool De Borne uit Tilburg randen en stroken grond in met bloemrijke zaadmengsels en planten, honderden bijvriendelijke struiken op Landgoed Leijkant.

Wethouder Mario Jacobs (Natuur, Landschap en Water) van de gemeente Tilburg verricht de symbolische start om 9 uur. Om 10.15 uur onthullen de schoolkinderen samen met de wethouder het nieuwe bijenhotel op Landgoed Leijkant.

Na afloop krijgen alle schoolkinderen een bij-verrassingstasje mee naar huis met onder meer een zakje bloemenzaad om in eigen tuin uit te zaaien voor wilde bijen.

Op zaterdag 10 maart zijn ‘de groten’ aan de beurt om zo’n 6.000 bijvriendelijke struiken en bomen te planten. Belangstelling? Aanmelden kan via ester@eijckmoment.nl

Omroep Tilburg