Blog: De evaluatie van de Tilburgse Kermis 2019

De Tilburgse Kermis heeft altijd na afloop een evaluatie. Ook ik als organisator van Blauwe Zondag heb dan de kans om te zeggen wat ik goed vond gaan of wat er beter kon. De diverse deelevaluaties worden samengevoegd tot een evaluatie van een jaar kermis.

Maandag 28/10/19. Tekst: Gijs Franken

Boekwerk over de evaluatie van de Tilburgse Kermis

Pas geleden las ik het behoorlijke boekwerk door. De evaluatie bestaat uit een dossier met diverse documenten die alle naar de gemeenteraad worden verstuurd. Dit komt omdat de Tilburgse Kermis een gemeentelijke kermis is en de gemeenteraad wijzigingen mag goed- of afkeuren. Tevens neemt de gemeente punten uit de evaluatie die van belang zijn voor de verpachting van 2020 mee. Deze komen dan ook te staan in de nieuwe pachtvoorwaarden van het daarop volgende jaar.

Uit dit hele boekwerk aan documenten licht ik een aantal punten uit. De documenten zijn echt te dik om alles nu hier te noemen. Maar ik vond het wel leuk om ze allemaal door te lezen. En ook om eigen evaluatiepunten terug te lezen die ik heb ingebracht met betrekking tot Blauwe Zondag. Ook valt me op hoeveel er beschreven staat in de documenten. Van hoe lang een luifel mag zijn tot wanneer je je mening mag geven over de opstelling. Nooit geweten dat een kermisexploitant hier allemaal rekening mee moet houden als hij zich inschrijft voor een kermis.

De belangrijkste punten:

Warmteprotocol

Afgelopen zomer was het erg warm op de kermis. Daarom is er voor 2020 ook een warmteprotocol opgesteld en opgenomen in de pachtvoorwaarden. De gemeente kan daardoor in de toekomst er bijvoorbeeld voor kiezen om de kermis op een hete dag later te laten openen en te laten sluiten. Zo ging de kermis op de laatste zaterdag in 2019 een uurtje later dicht vanwege het warme weer.

Reuzenrad

Geen kermis zonder reuzenrad. Ook in 2020 is er waarschijnlijk weer een reuzenrad. De gemeente kiest ervoor om de exploitant die op de Tilburgse Kermis van 2020 met reuzenrad staat te compenseren. Dat doet de gemeente door hem een bedrag te geven voor zijn komst. Daardoor kan de gemeente beter garanderen dat er een reuzenrad komt. Ik denk dat dit ook het aanbod van attracties op de kermis ten goede komt.

Bierhal

Het meerjarencontract met de Bierhal liep in 2019 af. Er wordt gekeken of de Bierhal van nu af aan beter kan aansluiten op de kermis met een programma-aanbod in de middag. Maar ook of de hal meer een uitstraling in de stijl van de Tilburgse Kermis kan krijgen. Dit zijn punten die de gemeente extra gaat meewegen in de verpachting voor 2020 voor de Bierhal. Anders dan bij de verpachting van de overige attracties zullen de stakeholders* hier ook hun mening over mogen geven. Pas daarna volgt er een beslissing welke exploitant de plaats van de Bierhal mag innemen.

Nostalgische kermis

Ook waren er nog diverse meerjarige contracten bij exploitanten van de nostalgische kermis. Maar deze hielden ook in 2019 op. Er is nu dan ook gekozen om over te stappen op eenjarige verpachting. Dit heeft te maken met de diverse bouwwerkzaamheden die komende jaren rondom het Koningsplein gaan plaatsvinden. De maximale ritprijs blijft ook in de nieuwe pachtvoorwaarden gehandhaafd.

Duurzaamheid

In de diverse documenten wordt stil gestaan bij duurzaamheid. Er komt in de pachtvoorwaarden te staan dat exploitanten afval beter moeten scheiden. Dit gaat al goed maar kan nog beter. Hetzelfde geldt voor de bezoekers op de kermis. De gemeente wil een proef met attracties op de Spoorlaan die op batterijen draaien. Het is ook alleen nog maar toegestaan om confetti te gebruiken die biologisch afbreekbaar is.

*Stakeholders van de Tilburgse Kermis zijn belangengroepen die meedenken over de Tilburgse Kermis. Dit zijn o.a. de winkeliersverenigingen, omwonenden en de Tilburgse horeca. Zij overleggen met de gemeente in de KermisWerkgroep Stakeholders (KWS). Die werkgroep staat onder leiding van Marc Meeuwis.

Kees-Luc Simons