Nog jaren wachten op maatregelen tegen spooroverlast

Het station in Oisterwijk (foto: Google Maps)

Inwoners uit Oisterwijk kunnen vanaf donderdag het saneringsplan over het spoor bekijken op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). ProRail organiseert daarom een speciale inloopbijeenkomst op 25 en 26 maart in Tilliander waar bewoners vragen kunnen stellen.

ProRail heeft voor alle woningen langs het spoor in Nederland berekend of het geluid voldoet aan de wettelijke norm vanuit de Wet milieubeheer. Waar deze norm wordt overschreden, treft ProRail maatregelen en zo dus ook in Oisterwijk.

Al sinds 2017 is ProRail bezig met het programma en de aanpak van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Twee jaar later heeft ProRail de adressen waarvoor het geluid boven de norm uitkomt een brief gestuurd om de geplande maatregelen aan te kondigen. Na verschillende onderzoeken is het saneringsplan ingediend bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) en kunnen inwoners uit Oisterwijk deze vanaf donderdag inzien. Ze kunnen vanaf dan reageren op de plannen en een zienswijze indienen. Dit kan tot en met woensdag 24 april.

Geluidsmaatregelen

In de plannen staan verschillende mogelijkheden voor de geluidsmaatregelen. Zo gaat het om het plaatsen van raildempers aan het spoor, het verhogen of plaatsen van geluidsschermen naast het spoor. Ook kunnen er maatregelen getroffen worden aan bruggen of viaducten. Bij sommige woningen zijn deze maatregelen niet mogelijk of hebben ze te weinig effect. Bij die huizen wordt een onderzoek aangeboden om te bepalen welke aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn. Dat gaat dan bijvoorbeeld om isolatie van muren of geluidswerend glas.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst van 25 en 26 maart is verdeeld in groepen. ProRail laat weten hierdoor beter stil te kunnen staan bij de specifieke situatie van bewoners. Nadat het proces van de binnengekomen zienswijzen is afgehandeld, wordt samen met de aannemer een bouwplanning gemaakt. Nadat het saneringsplan is vastgesteld, worden de geluidsschermen gebouwd. Dit duurt uiterlijk zeven jaar.

Vanessa Spaanderman