Burgemeester sluit drugspand op camping Heidelust in Molenschot

Camping Heidelust (foto: Google Maps)

Burgemeester Derk Alssema heeft een woning op camping Heidelust in Molenschot gesloten. Er werd eind februari een hennepkwekerij gevonden in de garage en de woning zelf.

Door de sluiting van het drugspand in Molenschot wil de burgemeester een einde maken aan de overlast vanuit deze plek. De hennepkwekerij werd 21 februari opgerold. De burgemeester mag een pand sluiten als de openbare orde verstoord wordt. Het is niet toegestaan het pand te betreden tot 2 juni.

Melding maken

Wanneer iemand drugsoverlast ervaart, wordt diegene gevraagd hiervan melding te maken. De gemeente en politie werken samen om de overlast, criminaliteit en het brandgevaar, die gepaard gaan met drugs, tegen te gaan.

Pieter Soethout