Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Ontdekspoor #7 – In gesprek met gemeente Tilburg – over de Buurtbomen KansenKaart

Teamleider Ellen Verlaan, Paula de Voogd (beleidsmedewerker Groen) en Gijs Breeman (landschapsontwerper) werken alle drie in het team Klimaat, Bodem en Ondergrond van de afdeling Ruimte bij de gemeente Tilburg. Zij geven hun visie en voorbeelden over de vergroening van de stad. Wat doet de gemeente Tilburg al en wat kunnen bewoners zelf doen? Er zijn veel regelingen die daar een handje bij helpen. Zoals subsidie voor groene daken en geveltuinen. Maar ook voor waterberging en andere klimaatadaptieve maatregelen. Zie voor meer informatie en voorbeelden de website van de gemeente Tilburg: https://www.duurzamertilburg.nl/
 
We spreken over hoe de natuur dieper de stad in kan komen. Zoals het Van Gogh Nationaal Park het vertelt: het parklandschap begint idealiter bij iedere voordeur. Zover zijn we nog niet, maar er gebeurt al heel veel. En als er toch aan een straat of plein gewerkt gaat worden, bijvoorbeeld als de riolering vervangen wordt, dan wordt steeds vaker integraal samengewerkt. Zoals op het Thomas van Aquinoplein, waar gemeente samen met ContourdeTwern en bewoners tot een verassende oplossing komt. Er wordt opnieuw naar de mobiliteit gekeken en het verkeer blijkt daar niet nodig. Dus is het plein autovrij geworden en nu een buurt parkje met beweegtoestellen voor ouderen, waterberging en bruggetjes en heerlijk rustig.
 
Dit is ook de manier waarop we willen samenwerken bij de BuurtBomen Kansenkaart. De initiatieven die aangedragen worden vanuit de stad mogelijk maken. Dat begint al bij de inventarisatie: samen kijken aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om meer vergroening, waterberging en sociale meerwaarde te bereiken. Vervolgens kijken wat de gemeente zelf op kan pakken aan laanbeplanting. En dan de nodige handelingsruimte regelen voor de bewoners om zelf aan de slag kunnen met vergroening. We zullen tijdens dit grote avontuur nog best tegen zaken aanlopen, zoals kabels en leidingen, maar ook daar leren we van.
 
Dit is een productie van O N T D E K S P O O R
Met in de hoofdrol: Ellen Verlaan (teamleider Klimaat, Bodem en Ondergrond), Paula de Voogd (beleidsmedewerker groen) en Gijs Breeman 

Ontdekspoor
Ontdekspoor
Ontdekspoor #7 - In gesprek met gemeente Tilburg - over de Buurtbomen KansenKaart
/

Teamleider Ellen Verlaan, Paula de Voogd (beleidsmedewerker Groen) en Gijs Breeman (landschapsontwerper) werken alle drie in het team Klimaat, Bodem en Ondergrond van de afdeling Ruimte bij de gemeente Tilburg. Zij geven hun visie en voorbeelden over de vergroening van de stad. Wat doet de gemeente Tilburg al en wat kunnen bewoners zelf doen? Er zijn veel regelingen die daar een handje bij helpen. Zoals subsidie voor groene daken en geveltuinen. Maar ook voor waterberging en andere klimaatadaptieve maatregelen. Zie voor meer informatie en voorbeelden de website van de gemeente Tilburg: https://www.duurzamertilburg.nl/

 

We spreken over hoe de natuur dieper de stad in kan komen. Zoals het Van Gogh Nationaal Park het vertelt: het parklandschap begint idealiter bij iedere voordeur. Zover zijn we nog niet, maar er gebeurt al heel veel. En als er toch aan een straat of plein gewerkt gaat worden, bijvoorbeeld als de riolering vervangen wordt, dan wordt steeds vaker integraal samengewerkt. Zoals op het Thomas van Aquinoplein, waar gemeente samen met ContourdeTwern en bewoners tot een verassende oplossing komt. Er wordt opnieuw naar de mobiliteit gekeken en het verkeer blijkt daar niet nodig. Dus is het plein autovrij geworden en nu een buurt parkje met beweegtoestellen voor ouderen, waterberging en bruggetjes en heerlijk rustig.

 

Dit is ook de manier waarop we willen samenwerken bij de BuurtBomen Kansenkaart. De initiatieven die aangedragen worden vanuit de stad mogelijk maken. Dat begint al bij de inventarisatie: samen kijken aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om meer vergroening, waterberging en sociale meerwaarde te bereiken. Vervolgens kijken wat de gemeente zelf op kan pakken aan laanbeplanting. En dan de nodige handelingsruimte regelen voor de bewoners om zelf aan de slag kunnen met vergroening. We zullen tijdens dit grote avontuur nog best tegen zaken aanlopen, zoals kabels en leidingen, maar ook daar leren we van.

 

Dit is een productie van O N T D E K S P O O R

Met in de hoofdrol: Ellen Verlaan (teamleider Klimaat, Bodem en Ondergrond), Paula de Voogd (beleidsmedewerker groen) en Gijs Breeman (landschapsontwerper).

Productie: Lucy Bathgate en Omroep Tilburg. Muziek composities en uitvoering: Sandra CoelersTrombone: Hans Sparla Opname: 3 november 2022, tijdens de nationale Klimaatweek in de Stadskas, in de LocHal in Tilburg.