Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Wat te doen als u drugsafval vindt?

Tilburg – Drugsafval wordt vaak illegaal in het donker gedumpt. Het gaat meestal over grote hoeveelheden die met bestelauto’s of kleine vrachtwagens worden vervoerd. Dumpingen zijn goed te herkennen. Het zijn meestal kunststof of metalen vaten en soms gasflessen die in de berm, in het bos of in het open veld zijn achtergelaten. Soms ligt het in een (uitgebrande) auto, of wordt het in het riool of het oppervlaktewater geloosd. Het chemisch afval wordt gedumpt door illegale drugslaboratoria en kan zeer brandbaar, sterk bijtend en/of giftig zijn. Soms kun je het afval aan de geur herkennen.

Als u iets verdachts ziet of ruikt:

  • Wees alert als u een auto ziet op een ongewone plaats in het bos of buitengebied.
  • Maak als het kan foto’s, noteer kentekens en beschrijf vervoermiddelen en personen.
  • Wees alert als u een weeïge, zoete of penetrante lucht ruikt, of als u veel bedrijvigheid ziet op ongebruikelijke tijdstippen en locaties.
  • Bel, wanneer u het verdacht vindt, de politie: 0900 8844.
  • Bent u eigenaar van de grond waarop het afval gedumpt wordt of ligt? Doe dan officieel aangifte bij de politie.

 

Als u drugsafval vindt:

  • Bel 112. Als het afval brandt, meld dat.
  • Als u anoniem wilt blijven, bel dan ‘Meld Misdaad Anoniem’: 0800 7000.
  • Raak niets aan, en rook niet ter plaatse.
  • Houd – met de wind in de rug – voldoende afstand, zéker bij brand, en volg de instructies op van de hulpdiensten.

 

Meer informatie: brabant.nl/dumping

Omroep Tilburg