Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Vier miljoen euro voor versterking van techniekonderwijs in Midden-Brabant

De regio Midden-Brabant heeft van het ministerie van Onderwijs vier miljoen euro toegekend gekregen. Dat bedrag komt uit het programma STO (Sterk Techniek Onderwijs). De gelden zijn bedoeld voor de jaren 2020-2024. De aanvraag is in het kader van het overkoepelende Deltaplan Techniek Midden-Brabant op 31 maart ingediend. Namelijk door een groep van negen vmbo-scholen uit Midden-Brabant, Tprimair, ROC Tilburg en heel veel regionale bedrijven. Kleine én grote.

Minister Slob voor onderwijs: “De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold personeel. Technisch personeel. De plannen die de vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven samen hebben gemaakt, zijn ambitieus. En dat is ook nodig. Het enthousiasme spat ervan af.”

Vanaf 2020 kunnen de financiële middelen ingezet gaan worden om het vmbo-onderwijs in Midden-Brabant te versterken. De commissie die de STO-gelden verdeelt, kent immers de middelen toe. Want men heeft door het brede plan vol structurele en duurzame initiatieven en projecten veel vertrouwen in de haalbaarheid gekregen. Zeker ook omdat bedrijfsleven en onderwijs het plan samen dragen.

Campus 013

Midden-Brabant richt zich op het terugbrengen van het profiel techniek in het vmbo. Maar in het bijzonder ook op het concentreren daarvan op één locatie in de regio. Te weten Campus 013 in Stappegoor in Tilburg. Daarmee wordt Campus 013 dé school voor techniek. Zonder dat er overigens afbreuk wordt gedaan aan het al aanwezige aanbod van onderwijs. Het komt erbij. Samen met het naastgelegen ROC gaat Campus 013 een route Techniek opzetten. Zo, dat alle jongeren de mogelijkheid hebben om te kiezen voor techniek. En er tevens één route ontstaat om bij het ROC de vervolgopleiding te pakken.

Het plan Sterk Techniek Onderwijs Midden-Brabant ziet er als volgt uit:

• Aangesloten organisaties: Campus 013 (Tilburg), Mill-Hillcollege (Goirle), Cambreur College (Dongen), 2College Durendael (Oisterwijk), Willem 2 College (Tilburg), Van Haestrecht College (Kaatsheuvel), Reeshof College (Tilburg), Beatrix College (Tilburg), 2College Cobbenhagenmavo (Tilburg), de technische opleidingen van het ROC Tilburg én coöperatie Tprimair (primair onderwijs).

• Op Campus 013 wordt een route Techniek gerealiseerd waarin jongeren na de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen instromen in technische richtingen op de bovenbouw. Een en ander in samenwerking met ROC Tilburg. Men geeft dit onderwijs dan in de technische werkplaatsen van het ROC Tilburg. Dit betekent een centralisatie van het technisch onderwijs en een borging van het technische (vmbo-)onderwijs in de regio. In hoog- én in laagconjunctuur.

• Alle scholen voor voortgezet onderwijs zorgen ervoor dat jongeren structureel binnen hun zogenaamde Loopbaan oriëntatie en begeleidingsprogramma (LOB) in het eerste en tweede jaar veel ervaring gaan opdoen met techniek. Dit dus door stages, gastlessen en bezoeken aan bedrijven. Maar ook door interessante technische opdrachten en praktijklessen binnen het onderwijs. Hiervoor worden ruimtes op scholen speciaal ingericht. Daarnaast gaan ze een databank met adressen en contactgegevens gebruiken om het leggen van contact met relevante bedrijven te vereenvoudigen.

En in aanvulling hierop:

• De scholen met een basis- en kadergerichte opleiding gaan meerdere technische vakken verzorgen binnen het profiel “Dienstverlening en producten”. Zo kunnen ze ook jongeren die nog twijfelen aan een keuze voor techniek via deze vakken makkelijker kennis laten maken met techniek. Ze willen zo meer doorstroom naar de technische opleidingen van het ROC realiseren.

• De scholen met een vmbo-t gerichte opleiding gaan het vak Technologie en Toepassing inpassen in hun onderwijs. Hiermee verlagen ze de drempel tussen vmbo-t en een technische mbo-opleiding.

• Binnen havo en vwo worden structurele activiteiten opgezet om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding tot leraar in de richting bèta en techniek. Zo beogen ze het verwachte tekort aan leraren in die vakken aan te pakken.

• Voor ondersteuning van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt het Ontdekstation013 doorontwikkeld tot centrum van praktijk en ontwikkeling van technisch onderwijs voor de hele regio.

• Het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo zetten samen structureel activiteiten op zodat jongeren al in een vroeg stadium kennis maken met technische vervolgopleidingen. Zo wordt ook deze drempel zeker lager.

• Diverse opleidingen, workshops en cursussen zorgen voor de nodige professionalisering van docenten en technici!

Alles is erop gericht dat ieder kind in zijn of haar opleiding een aantal malen in contact komt met techniek!

Van basis tot mbo. Het grootste deel van de aangevraagde subsidie is nodig om het nieuwe aanbod van techniek in te passen in de structuur van de scholen. Daar gaan veel uren van docenten in zitten. Om het proces van verandering te ondersteunen komt er voor zittende leerkrachten (teamleiders) een Masteropleiding van twee jaar. Die is gericht op het innoveren, het ontwikkelen en het verankeren van kennis. Ze nemen dan als het ware de rol om te veranderen voor hun school voor hun rekening. Uiteindelijk zal het plan moeten resulteren in één digitale omgeving voor promotie van techniek en bètavakken voor zowel kinderen en ouders, als voor leerkrachten en bedrijfsleven.

Kees-Luc Simons