Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Tilburg tekent woondeal: 1.611 huizen per jaar

Tilburg tekende afgelopen week de ‘woondeal’ samen met het Rijk en andere steden. In die deal staan onder andere afspraken over het aantal huizen dat per jaar gebouwd moet worden. Tilburg streeft ernaar om met andere gemeenten samen in totaal 39.000 huizen te bouwen tot 2030.

Naast meer huizen, staan in het plan ook afspraken over het versnellen van de woningbouw, de betaalbaarheid van de woningen en voor welke doelgroepen er gebouwd gaat worden.

Betaalbare woningen
Er is veel behoefte aan betaalbare woningen. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. Per gemeente moet er 30% bijgebouwd worden voor de sociale huur, 40% middel dure huur en of 30% huizen voor de vrije sector.

Tot en met 2026 moet Tilburg 8.055 huizen bij krijgen. Tilburg had eerst het plan om jaarlijks 1.500 woningen bij te bouwen. Met deze nieuwe afspraak moet dat worden verhoogd naar jaarlijks 1.611 huizen. Om dit mogelijk te maken zijn in de woondeal een aantal locaties benoemd voor de woonopgave.

Zo komen de woningen in de binnenstad, de Spoorzone, Piushaven, Kenniskwartier en Stappegoor. Ook kijkt de gemeente of er gebouwd kan worden bij de Reeshof. Tilburg wil inzetten op 35% sociale huur en lage midden huur.

Edita Saakian