Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Tilburg krijgt miljoenen voor nieuwe woningen en infrastructuur

Tilburg krijgt van het Rijk miljoenen euro’s voor de verbreding van de A58 en onder andere de verdere ontwikkeling van het Kenniskwartier. Dat is maandag afgesproken tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag.

Een groot deel van het geld gaat naar de verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg naar drie banen. Dat komt neer op zo’n 126 miljoen euro.

Meer woningen
Verder krijgt Tilburg 44,4 miljoen euro voor onder andere de aanpak van woningbouw in de stad. Van een deel van dat bedrag worden zo’n 5.000 huizen gebouwd bij het Kenniskwartier. Dat is het gebied tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, campus Tilburg University, Stadsbos013 en de Westermarkt. 

Voor dat gedeelte in Tilburg-West zijn al langer plannen, maar met deze financiële injectie lijkt het haalbaar. Het Kenniskwartier moet net als de Spoorzone een plek worden waar kennisinstellingen, bewoners en het bedrijfsleven samenkomen. Zo moeten in de toekomst op station Tilburg Universiteit bijvoorbeeld ook intercity’s stoppen.

Tilburg heeft met het Rijk afgesproken om binnen drie tot vijf jaar van start te gaan met de bouw van de nieuwe woningen. Ook in de binnenstad worden woningen gebouwd: ongeveer 2.700 stuks. “In de periode na 2030 willen we in het Kenniskwartier en een deel van Tilburg-West nog eens 5.000 woningen realiseren”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Fietstunnels
Naast meer woningen is minder motorverkeer in delen van Tilburg ook een belangrijke opgave. Zo moet het Kenniskwartier een gebied worden waar voetgangers en fietsers meer bewegingsvrijheid krijgen.

Met het Rijk is nu afgesproken om meer fietstunnels aan te leggen. “Er komen twee nieuwe fiets- en voetgangerstunnels onder het spoor door om sterkere verbindingen tussen beide zijden van het spoor te maken”, vertelt de woordvoerder.

In totaal wordt er 8,88 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied rond het Kenniskwartier. Volgens de gemeente komt dat geld niet alleen vanuit het Rijk. “De gemeenten krijgen nog de tijd om samen met partners zoals de Provincie, Waterschappen of andere investeerders zoals het bedrijfsleven en/of kennisinstellingen tot cofinancieringsvoorstel te komen.” Volgend jaar juni wordt daar meer over bekend gemaakt.

Edita Saakian