Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Tilburg gaat dit jaar weer huisvesting bieden aan statushouders

De bebouwde kom van Tilburg | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Alle gemeenten in Nederland moeten woonruimtes vinden voor ruim 11.000 statushouders. Veel gemeenten zitten, volgens berichtgeving van de NOS, met hun handen in het haar. Ook Tilburg heeft een wettelijke verplichting om statushouders huisvesting te bieden.

De laatste jaren doet de gemeente Tilburg het goed. ‘Sinds de vluchtelingencrisis van 2016 doen wij het als gemeente heel goed’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Allereerst hebben wij een wettelijke verplichting om een deel van de statushouders op te vangen, net als alle andere gemeenten in Nederland. Daarnaast vinden wij als gemeente dat we ook een morele verplichting hebben om huisvesting te bieden aan statushouders.’

Integratie

Statushouders zijn asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het gaat volgens de gemeente niet alleen om het huisvesten van deze mensen. ‘We hebben naast huisvesting ook de taak om statushouders te begeleiden bij hun integratie in Nederland. Ze komen in een vreemd land met een andere cultuur en daar willen we hen zo veel mogelijk bij helpen.’

De woningmarkt in Nederland is op het moment op zijn zachtst gezegd krap te noemen. Toch vindt de gemeente dat er aandacht moet worden besteed aan de huisvesting van statushouders in Tilburg. ‘Het gaat een lastige opgave worden. Helemaal door de instroom aan vluchtelingen uit Afghanistan. De statushouders zijn aangewezen op woningcorporaties, die zorgen voor goede woonruimte met een betaalbare huur.’

Eerder werd bekend dat de Afghaanse vluchtelingen niet in tenten en sporthallen zullen worden opgevangen. Negen Brabantse gemeenten gaan opzoek naar opvangplekken in de regio.

Ruim 40.000 huizen

De voorspellingen van de bevolkingsgroei tonen aan dat de gemeente voor 2040 ruim 40.000 woningen bij moeten bouwen in Tilburg. Hoe ze dit precies in het vat wil gieten is nog niet duidelijk. ‘We moeten de komende tijd kijken wie we wat kunnen bieden. Hierbij gaat het niet alleen om statushouders, maar bijvoorbeeld ook om studenten en mensen die net gescheiden zijn. Dit noemen we de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hier gaat de komende tijd veel aandacht naartoe.’

Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel statushouders Tilburg dit jaar moet gaan huisvesten. In de tweede helft van 2020 ging het om 21 statushouders, maar dit aantal werd ruim overtroffen. In deze periode voorzag de gemeente 62 statushouders van een woning.

Pieter Soethout