Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Subsidie voor groene burgerinitiatieven

Het Buurtwater- en natuurfonds van de provincie Noord-Brabant, waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel en het Prins Bernhard Cultuurfonds investeren in prettige, leefbare buurten door middel van buurtgerichte natuur- en waterprojecten. Subsidie voor dergelijke initiatieven kan worden aangevraagd door natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers.

De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Tot en met 13 december 2017 kunnen aanvragen nog worden ingediend.

Voor meer informatie en voorwaarden kunt u www.brabant.nl raadplegen of kunt u terecht bij het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant via noordbrabant@cultuurfonds.nl 

Omroep Tilburg