Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Raad van State vernietigt plannen voor reconstructie N65

De plannen voor de N65

De Raad van State heeft de plannen voor de ombouw van N65 tussen Tilburg en Den Bosch vernietigd. Voor de plannen is onderzoek gedaan naar de stikstofgevolgen van de reconstructie van een deel van de N65. In deze uitspraak wordt geconcludeerd dat in de plannen niet duidelijk wordt dat de natuur geen schade oploopt als de weg omgebouwd wordt.

Veel bezwaren die gemaakt zijn tegen de plannen zijn door de Raad van State ongegrond verklaard, meldt Omroep Brabant. Maar het bezwaar dat de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught maakte over de stikstofschade werd wel gegrond verklaard. Zij vreesde dat de Natura2000 gebieden, de Loonse-en Drunense Duinen en de Leemkuilen schade zouden ondervinden door de uitstoot van stikstof bij de ombouw en het gebruik van N65. De Raad van State geeft ze daar gelijk in. Uit het onderzoek dat daar naar gedaan is, kan niet de conclusie getrokken worden dat de natuur geen schade oploopt.

Benzinepomphouder krijgt gelijk
Er zijn nog een aantal bezwaarmakers die gelijk hebben gekregen van de Raad van State. Een benzinepomphouder, die bang is dat hij geen klant meer overhoud als de weg omgebouwd wordt, krijgt gelijk. De gemeente moet beter bedrijfseconomisch onderzoek doen naar de gevolgen van de reconstructie van de weg. Ook moet er gekeken worden of de Boslaan in Vught de toekomstig grotere belasting aankan. Tenslotte moet er in de plannen duidelijk gemaakt worden hoe voldaan wordt aan de verplichting om gekapte bomen te compenseren.

Verkeersveiligheid
De weg tussen Tilburg en Den Bosch is een belangrijke ontsluitingsweg voor de gemeenten Vught en Oisterwijk. Maar het verkeer kan steeds vaker niet goed doorrijden en ook de verkeersveiligheid laat te wensen over.

Vandaar dat de provincie, met Rijk en de gemeente Vught 145 miljoen wilden uittrekken om de weg tussen Vught en Haaren om te bouwen. De gelijkvloerse kruisingen moeten er uit. De weg moet op verschillende punten worden verdiept en daarboven komen rotondes waar het plaatselijke verkeer de weg mee kan oversteken. Er komt ook een snelfietsroute en een parallelweg voor plaatslijk verkeer.

Tegen de plannen van de provincie en de gemeente Vught is door tientallen mensen en organisaties bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Deels dus met succes.

Omroep Brabant