Presentatie bestuursakkoord druk bezocht door Tilburgers: ‘Maar nu van woorden, daden maken’

De presentatie van het nieuwe bestuursakkoord werd druk bezocht (foto: Edita Saakian).

De toelichting van het nieuwe bestuursakkoord werd dinsdagavond druk bezocht. De nieuwe coalitie, bestaande uit GroenLinks, D66, VVD en PvdA lichtten de nieuwe plannen voor Tilburg toe in het MFA de Symfonie in Tilburg-Noord. Vijf miljoen per jaar voor de vergroening en verduurzaming van Tilburg, een investeringsfonds om kansenongelijkheid tegen te gaan en ‘wijkverbinders’, zomaar een greep uit de plannen van het nieuwe stadsbestuur van Tilburg.

De lage opkomst van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen liet te wensen over. Toch duurde het niet lang voordat de hele zaal bij de Symfonie tot aan de nok toe gevuld werd door nieuwsgierige Tilburgers met hoge verwachtingen van het nieuwe ‘sociale’ college. Er waren zelfs niet genoeg stoelen voor het publiek dat massaal was neergestreken in Tilburg-Noord. Inwoners kregen de kans om vragen te stellen over de nieuwe plannen en maakten daar graag gebruik van.

Groeiende ongelijkheid
Tilburg moet gelijker, groener en duurzamer worden. Dat is wat het nieuwe stadsbestuur de komende vier jaar voor elkaar wil krijgen. “Tilburg is een stad met veel talenten, maar helaas zien we ook dat de ongelijkheid groeit. Steeds meer Tilburgers worstelen met bestaanszekerheid en ervaren weinig perspectief”, vertelt Esmah Lahlah (Groenlinks).

Met de eerste kernopgave van het coalitie akkoord ‘Tilburg kansrijk’ gaan de partijen proberen die kloof te dichten. Er komt een investeringsfonds van 10 miljoen euro. “Er valt veel nog te halen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdzorg en de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt.” Dat vindt ook Maria, een Tilburgse vrijwilliger in de zaal. Ze maakt zich zorgen over het groeiende aantal ongelukkige en verwarde mensen in de stad. “Waar haal je de mensen vandaan die zorg dragen voor hun?”

Fors investeren in vergroening en verduurzaming
Tilburg groeit de komende jaren hard door maar moet tegelijkertijd oog blijven hebben voor het klimaat en de natuur. Julian Zieleman (D66): “We hebben besloten dat we fors gaan investeren in het vergroenen van de stad. We gaan daar 5 miljoen per jaar voor uittrekken. Denk aan parken van verschillend formaat, nieuwe beplanting en meer bomen. We gaan extra aandacht geven aan de plekken in Tilburg waar hittestress optreedt.”

De hoge energietarieven waren ook onderdeel van gesprek in de Symfonie. “De komende twee jaar trekken we vijf miljoen uit om de energietransitie in volle gang te zetten.” Volgens Zieleman zijn alle woningen die op dit moment gebouwd worden, bijna energieneutraal. Daar willen de partijen een schepje bovenop doen. De woningen die nog gebouwd gaan worden, zullen volledig energieneutraal zijn.

Mooie woorden, nu daden’
De toelichting werd met een luid applaus afgesloten. Een man uit het publiek krijgt het laatste woord: “Ik denk dat dit het meest sociale akkoord is voor mij in 25 jaar. Ik hoop wel dat we van deze sociale woorden, ook daden kunnen maken.”

De gemeenteraad bespreekt het akkoord tijdens de vergadering op 2 juni. Dan worden ook de wethouders geïnstalleerd die met het akkoord aan de slag gaan.

De nieuwe coalitie bestaat uit verkiezingswinnaar GroenLinks, D66, VVD en PvdA (foto: Edita Saakian).

LEES OOK:
Wethouder Grashoff blijft in Delft, Van der Pol ‘komt weer thuis’
Nieuw stadsbestuur wil groener, gelijker en duurzamer Tilburg en gaat in de leer bij LST

Edita Saakian