Meer maatwerk met een havo- of vwo-diploma

Tilburg – Minderjarigen met een havo- of vwo-diploma kunnen voortaan een passende vervolgopleiding volgen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat minderjarigen met een havo- of vwo-diploma uitbesteed kunnen worden aan het Vavo, om daar een of meer aanvullende vakken te volgen of een hoger cijfer te halen voor reeds behaalde vakken.

Dit met het oog op een vervolgopleiding. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Het is nu nog mogelijk om vanuit een lager niveau in te stromen op het Vavo. Voor meer informatie zie www.overheid.nl

Omroep Tilburg