Meer groen om de stad

Tilburg – Landgoed Leijkant heeft er 5,45 hectare natuurgebied bijgekregen. Dat betekent een ruime uitbreiding van het groen om de stad.

Het gebied waar het om gaat is Kwaden Hoek, ten zuiden van Tilburg, en wordt globaal begrensd door de A58 in het noorden, de Oude Rielsebaan in het oosten, het Bels Lijntje in het zuiden en de Oude Leij in het westen. De uitbreiding sluit mooi aan op Stadsbos013.

In mei 2012 is een gebiedscontract afgesloten met eigenaar Van Eijck voor aanleg, beheer en het in stand houden van het totale gebied van 16,5 hectare. Dit contract is in november 2016 verlengd met 2 jaar.

Wethouder Mario Jacobs: “Door de bestemming nu te wijzigen naar natuur ontstaat er één aaneengesloten natuurgebied, dat onlangs door de provincie is aangewezen als Natuurnetwerk Brabant. Landgoed Leijkant is een succesvol voorbeeld van particuliere natuurrealisatie dat hopelijk snel een vervolg krijgt in onze gemeente of regio.”

Omroep Tilburg