Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Marwa en Faida weten hoe het is om uit ‘de verkeerde wijk’ te komen

De 16-jarige Marwa Benhari weet hoe het is om uit een achterstandswijk te komen. Ze zit in de jongerenraad WeSpeak en komt uit Tilburg-West: “Het is hier gewoon verwaarloosd. Ik ken een jongen die stage wilde lopen en hij werd niet aangenomen omdat hij Mohammed heet en ik ken ook iemand die niet op gesprek hoefde te komen omdat hij uit deze wijk kwam.” Het doet Marwa pijn, want ze houdt van haar wijk ondanks de problemen.

Minister Ollogren bezocht woensdagmiddag Tilburg-West. De minister hoorde van jongeren zelf hoe het is om uit ‘de verkeerde wijk’ te komen, zoals burgemeester Weterings dat eerder omschreef. Marwa vertelde de minister dat de problemen onder meer veroorzaakt worden door discriminatie.

Aanleiding voor het bezoek is een pleidooi van de Tilburgse burgemeester Weterings en veertien burgemeesters van andere grote steden. Ze willen dat het nieuwe kabinet 500 miljoen euro uittrekt voor kwetsbare wijken. Er zijn vooral zorgen om de kinderen uit deze probleemwijken omdat ze achterstanden oplopen die niet meer in te halen zijn.

Het is echt verwaarloosd, onze wijk was supermooi vroeger.

Marwa Benhari (16)

De 22-jarige Faida Buhari woonde twee jaar in Tilburg-West. Ze is verhuisd, maar zou op dit moment niet terug willen. “Ik wil daarmee voorkomen dat mijn kinderen later met dezelfde problemen te maken krijgen omdat ze hier wonen.” Net als Marwa maakt ze deel uit van de jongerenraad WeSpeak, maar dan als coach. Ze hoopt zo de leefbaarheid te verbeteren en later toch terug te kunnen keren.

Volgens Faida worden probleemwijken niet echt aangepakt. “Toen ik hier opgroeide waren altijd wel evenementjes waar naar uit gekeken werd. Er werd gespeeld en daardoor kende iedereen elkaar.” Daar is weinig van over vindt Marwa die opgroeide in Tilburg-West. “Het is echt verwaarloosd, onze wijk was supermooi vroeger.”

Minister Ollogren bezoekt Tilburg-West (foto: Collin Beijk))

Jongerenwerkers zijn er volgens de twee voldoende, maar die hebben te weinig middelen. “Er wordt ook te weinig met de jongeren gepraat. Ja, als er problemen met de jeugd zijn geweest zoals met de rellen. Wanneer vragen ze wat we nodig hebben om problemen op te lossen?”, vraagt Marwa zich hardop af.

Zorg dat de ouders de taal leren.

Faida Buhari (22)

Faida zou bij de ouders in kwetsbare wijken beginnen. “Zorg dat ze de taal leren, weten naar welke instanties ze moeten en zorg dat daar dan ook hulp beschikbaar is.” Nu ziet ze vaak dat het de kinderen in kwetsbare gezinnen zijn die zaken voor hun ouders moeten regelen. “Daardoor is er stress, missen ze lessen en lopen ze achterstanden op.” Nog los van de vaak financiële problemen binnen deze gezinnen.

Met WeSpeak willen Marwa en Faida de stem van jongeren laten horen richting de politiek, maar ook in gesprek gaan met de wijkbewoners zelf en ze helpen. “Bijvoorbeeld kwetsbare mensen in contact brengen met de juiste instanties en organisaties voor hulp.” Net als de burgemeester konden ze het bezoek van de minister waarderen, ook al werden er geen harde toezeggingen gedaan.

“Toch moet er iets gebeuren, want je zult het ook met deze jongeren samen moeten doen. Je kan ze niet het land uitzetten of het zo maar laten”, besluit Marwa.

Collin Beijk